nieuws

Miljardenbal rond gaswinning begint

bouwbreed

Miljardenbal rond gaswinning begint

Wie biedt er meer of minder. Enige tijd geleden dacht de NAM zelf nog aan een bedrag tot 10 miljard euro die nodig zou zijn voor herstel van de aardbevingsschade in Groningen aan woningen en andere bouwwerken. De Onderzoeksraad voor de veiligheid (OVV) houdt het nu nog op 6,5 miljard, maar stelt dat bedrag afhankelijk van het aantal gebouwen dat herstel nodig heeft.

Het rapport van de OVV zoals dat woensdag is gepresenteerd, zal voor de Groningers geen verrassing hebben opgeleverd. Al sinds 1963 had de beroemde directeur van het Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum en mts-leraar Willem Meiborg gewaarschuwd. Met een wetenschappelijke nauwkeurigheid bracht Meiborg in kaart wat er op lange termijn zou gebeuren. “Het ontdekte gas zit voornamelijk in de poriën van het gesteente onder een enorme druk van honderden atmosferen en wanneer die druk met het aftappen van het gas geringer wordt, zal de druk op het gesteente toenemen dus samenpersen, waardoor bodemdaling ontstaat.”

Het uiteindelijke gevolg was een inklinking van een meter en schuifspanningen in het steenmateriaal. De gevolgen zouden groot zijn, zo sloot Meiborg af, en daarom moest er een enorm bedrag opzij worden gezet.

Dat is nooit gebeurd. Integendeel, Meiborg en andere klokkenluiders avant la lettre werden verketterd door de NAM, en toenmalig minister De Pous sprak sussende woorden.

Het gevolg is nu een miljardendans om verschillende redenen. Een groot deel van de aardgasopbrengst uit Groningen vormt een welkome inkomstenbron voor de schatkist. Het betalen van miljardenschades is dan niet leuk. Nog erger is echter het verder dichtdraaien van de gaskraan. Waar de schades nog kunnen worden gezien als eenmalige uitgaven, is minder productie een structurele vermindering van inkomsten.

Gaskraan

Het is de reden geweest dat minister Kamp weigerde om nu al aan te geven of hij ook na 1 juli bereid is de gaskraan dichter te houden. Hij wil op nadere onderzoeken wachten. Alsof er sinds 1963 niet al genoeg is onderzocht.

De VVD zit nu wel in een lastig parket. De VVD steunde hem daarin. De PvdA wilde wel harde uitspraken doen over de toekomstige gaswinning, maar mocht niet van de VVD. Maar na de publicatie van het OVV-rapport staat de VVD nu wel heel geïsoleerd. De Statenverkiezingen van 18 maart zijn wat dit betreft cruciaal. Die kunnen de posities die partijen nu innemen wel eens veranderen.

Intussen zitten de Groningers met hun schade en hun gebrek aan vertrouwen in Den Haag. Dat moet hersteld worden, zegt de OVV. Dan zal Den Haag wel enorm zijn best moeten doen en geen misverstanden laten bestaan over de gaswinning in de toekomst. Dat wekt alleen maar argwaan.

Bovendien zal er meer vaart gezet moeten worden achter herstel van schade en versterking van de gebouwenvoorraad. De NAM doet zijn best met de instelling van het Centrum Veilig Wonen. Maar de verwachte miljardenopdrachten om gebouwen te herstellen en aardbevingsbestendig te maken, die moeten nog voor het grootste deel worden uitgevoerd.

Reageer op dit artikel