nieuws

Is een heraanbesteding onvermijdelijk?

bouwbreed

Is een heraanbesteding onvermijdelijk?

In het geschil dat hieronder besproken wordt heeft de aanbestedende dienst gehandeld in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel. Vraag is of dit gebrek te herstellen is. Is een heraanbesteding onvermijdelijk? (Rb. Rotterdam 6 januari 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:45).

In juli 2014 heeft Aloysius een Europese aanbesteding aangekondigd voor administratieve dienstverlening, waarop de Aanbestedingswet 2012 (hierna: AW 2012) van toepassing is. Naast A/S Works hebben zich nog vier andere bedrijven ingeschreven op de opdracht. A/S Works is niet uitgenodigd voor een presentatie ten behoeve van de kwaliteitswensen. De aanbestedingsprocedure is opgeschort.

A/S Works stelt onder andere dat de gevolgde aanbestedingsprocedure in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat Aloysius zich dient te houden aan de in de aanbestedingsstukken beschreven beoordelingssystematiek. In dit geval voldoen alle inschrijvingen aan het programma van eisen. Vervolgens zijn die inschrijvingen beoordeeld op de mate waarin aan de kwaliteitswensen is voldaan.

De voorzieningenrechter overweegt dat na die beoordeling A/S Works nog een kans had om voor de gunning in aanmerking te komen. Dit brengt met zich mee dat Aloysius in strijd met het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel heeft gehandeld door A/S Works niet uit te nodigen voor de presentatie.

Dit gebrek is niet te herstellen door deze alsnog, respectievelijk nog een keer, te laten plaatsvinden:

• indien alle geldige inschrijvers alsnog een presentatie zouden mogen geven met de wetenschap van elkaars scores, zou dat neerkomen op een tweede kans voor de andere inschrijvers en dat zou evident in strijd zijn met het beginsel van gelijke behandeling;

• indien alleen de inschrijvers die nog geen presentatie hebben gegeven alsnog daartoe in de gelegenheid zouden worden gesteld, zouden die inschrijvers bevoordeeld zijn door de inmiddels voorhanden zijnde kennis van andere behaalde scores, waardoor het level playing fieldernstig zou worden verstoord.

Conclusie is dat de vastgestelde tekortkoming in de procedure niet herstelbaar is en heraanbesteding onvermijdelijk is.

Natasja van Wijk-van Gilst, juridisch stafmedewerker Instituut voor Bouwrecht

Reageer op dit artikel