nieuws

Hof legt minimumloon uit

bouwbreed

Hof legt minimumloon uit

Huisvestingkosten voor gedetacheerde werknemers behoren niet tot het minimumloon. Dat vindt het Europese Hof van Justitie in een zaak in Finland. De zaak ging over 186 Poolse elektriciens die door hun Poolse werkgever gedetacheerd werden in Finland om te werken aan de elektrische installaties van de kernreactor in Olkiluoto. De Polen beklaagden zich via de Finse vakbond dat hun Poolse werkgever onvoldoende betaalt.

Daarbij ging het vooral om de berekeningsmethode voor vakantiegeld, compensatie voor reisuren en huisvestings- en voedingskosten. De Finse vakbond bracht dit aan bij een Finse rechtbank. De Poolse werkgever vond dat de vakbond dat niet mocht doen omdat de Poolse wet dat verbiedt.

Met dat laatste argument maakt het Europese Hof korte metten. De detacheringsrichtlijn van de Europese Unie regelt in ieder geval dat het recht van het werkland telt en de Finse vakbond dus gerechtigd was om misstanden bij detachering aan de kaak te stellen volgens Fins recht bij een Finse rechtbank. De detacheringsrichtlijn is volgens het Hof bedoeld om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Over wat wel en niet tot het loon gerekend kan worden, is de richtlijn minder helder. Dat laat de Europese wetgever over aan de lidstaten. Het Hof heeft wel op een aantal punten verduidelijkt wat gedetacheerde werknemers mogen verwachten.

Huisvestingskosten

Daaruit blijkt dat de verblijfskosten die de Poolse werkgever betaalde geen onderdeel mogen vormen van het loon. Dat geldt zowel voor de huisvestingskosten als de vouchers die de werknemers kregen voor eten.

Het Hof heeft daarnaast uitgesproken dat iedere werknemer in de Europese Unie recht heeft op een betaalde vakantieperiode. Daar hoort dan ook vakantiegeld bij die in relatie staat tot het arbeidsloon.

Daar staat tegenover dat het Hof een toeslag die gedetacheerden krijgen om ze te compenseren voor hun verblijf ver van huis, wel een onderdeel van het loon is. In principe moet zo’n toeslag hetzelfde behandeld worden als een eventuele toeslag die werknemers in een lidstaat kunnen krijgen als zij binnen de lidstaat zelf ver van huis gedetacheerd worden.

Hetzelfde geldt voor vergoeding van de reisuren. Die wordt niet uitgekeerd om directe kosten te vergoeden. Volgens de richtlijn moet die derhalve gezien worden als looncomponent.

Reageer op dit artikel