nieuws

Gemeenten doen het beter

bouwbreed

Gemeenten doen het beter

Gemeenten blijken het financieel beter te hebben gedaan dan ze zelf verwacht hadden. Het eigen vermogen is in 2013 iets toegenomen na jaren van daling.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren behoorlijk veel schulden gemaakt. Dat komt omdat investeringen in toenemende mate met leningen worden gefinancierd. Eind 2013 gold dat voor 34 procent van de investering tegen enkele jaren eerder 19 procent.

De leningen voor investeringen waren nodig omdat de eigen financieringsmiddelen van gemeenten daalden. Gevolg is dat de nettoschuld van gemeenten de afgelopen jaren met 90 euro is toegenomen naar 1849 euro per inwoner. Dit blijkt uit de ‘Financiële trendanalyse gemeenten, provincies en waterschappen’ van Deloitte.

Volgens de accountant en adviseur is de financiële weerbaarheid van gemeenten ondanks de crisis groot gebleken. Dat wordt onder meer gestaafd door de lichte stijging van het vermogen. Meer echter nog bewijst het geringe aantal gemeenten dat echt in de problemen is geraakt en nu onder financieel toezicht staat. De enkele gemeente die dat nu treft, heeft de problemen grotendeels te wijten aan grote grondposities bij een instortende nieuwbouwmarkt.

Reserves

Volgens Deloitte hebben gemeenten goed geanticipeerd op de financiële problemen die de crisis met zich heeft meegebracht. Sinds 2010 zijn de reserves met 7 procent geslonken, maar eind 2013 hadden zij nog steeds een respectabele 29,4 miljard euro.

Volgens deskundigen betekent de iets beter dan verwachte financiële positie nog niet dat gemeenten nu ineens meer investeren in onder meer onderhoud aan infrastructuur. De huidige trendanalyse gaat over het jaar 2013, dus voor de decentralisatie van allerlei taken van het Rijk naar de gemeenten. Die zullen dus de hand op de knip blijven houden totdat ze beter zicht hebben op de structurele uitgaven aan de gedecentraliseerde taken.

Het zou dus heel goed kunnen dat in 2013 gemeenten al behoorlijk geanticipeerd hebben door zuinig inkomsten en uitgaven te ramen. Aangezien de inkomsten iets hoger waren dan geraamd en de uitgaven juist lager, is de lichte groei van het eigen vermogen verklaard. De situatie dat investeringen met leningen gefinancierd zullen worden, verbetert echter niet. Daar zit een grens aan.

Reageer op dit artikel