nieuws

Contouren bouwstelsel bekend

bouwbreed

Contouren bouwstelsel bekend

Woningbouwers hoeven straks niet vijftien maanden te wachten op de laatste 5 procent van de aanneemsom. Wel moet de consument de laatste betaling na oplevering eerst actief goedkeuren bij de notaris. Dat bevestigen diverse bronnen aan Cobouw.

Minister Blok werkt al jaren hard aan een nieuw bouwstelsel. Het is de bedoeling dat de consument meer waar voor zijn geld krijgt en dat de bouwer grotere verantwoordelijkheid draagt over de geleverde kwaliteit.

Op een eerder concept was veel kritiek. Cobouw weet nu in grote lijnen hoe het definitieve wetsvoorstel eruit komt te zien. De plannen zijn op een aantal punten gewijzigd. Zo was het eerst de bedoeling het zogeheten opschortingsrecht te verlengen van drie naar vijftien maanden. Onder druk van bouworganisaties blijft de inhoudingtermijn voor de laatste 5 procent van de aanneemsom drie maanden. Het automatisme gaat er echter uit. Eerst moet de consument toestemming geven aan de notaris voor de laatste centen worden overgemaakt.

De ‘lichte’ oplevertoets door de gemeente komt te vervallen. Gemeenten bekijken in de toekomst wel in hoeverre de prestatieverklaringen van bouwers bij oplevering volledig zijn. Aan welke eisen de informatie bij oplevering moet voldoen, moet nog worden vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Instrumentbeheerders (marktpartijen) moeten aan de hand van informatie wel kunnen nagaan of de bouwers bouwen wat ze beloofden.

Ook de verplichte verzekering die in het concept-wetsvoorstel nog was opgenomen, is geschrapt. “Eigenlijk niemand” en vooral niet verzekeraars en waarborginstellingen zat daar op te wachten, omdat het vooral tot hoge kosten zou leiden. Wel krijgen aannemers de plicht kopers te informeren over de wijze waarop zij zich kunnen verzekeren tegen eventuele bouwfouten.

Opdrachtgevers mogen in de toekomst blijven afwijken van de regels van het aannemingsrecht, zoals bij geïntegreerde contracten nu al gebruikelijk is, opdrachtnemers nadrukkelijk niet meer als dat in het nadeel van de klant is. Daarvoor is een aanpassing nodig in het Burgerlijk Wetboek.

Het plan om het Burgerlijk Wetboek aan te passen teneinde consumenten beter te schermen tegen verborgen gebreken, is overeind gebleven. De bouwsector is daarvan een groot tegenstander, maar met het ministerie van Justitie is overeenstemming bereikt.

Afwijken van het Bouwbesluit is ook na invoering van het nieuwe bouwstelsel niet toegestaan. Het was eigenlijk de bedoeling de aannemerij meer vrijheid te geven, maar bouwbreed leeft de vrees dat dit voorstel zou kunnen leiden tot falend of frauduleus handelen, waartegen de toezichthouder niets kan beginnen.

Naar verwachting behandelt de ministerraad het voorstel van minister Blok op 27 februari. Daarna moet het naar de Raad van State. Vervolgens gaat het naar de Tweede Kamer.

Randvoorwaarden wet

• positie consument versterken• duidelijke verantwoordelijkheid voor bouwers• duidelijke rollen• transparant bouwen• reproduceerbaar bouwen• controleerbaar bouwen• proportioneel• kwaliteitsborging via producten, processen en personen• beperkt toezicht

Lees verder: interview met kwartiermakers van minister Blok ‘Bouwleges gaan hoe dan ook omlaag’

Reageer op dit artikel