nieuws

Bouwkwaliteit in de praktijk: ‘Toegevoegde waarde architect sterker bij complexe projecten’

bouwbreed

Bouwkwaliteit in de praktijk: ‘Toegevoegde waarde architect sterker bij complexe projecten’

Bouwbedrijven en toeleverende industrie ontwikkelen momenteelcomplete renovatie-, schil- en zelfs woningconcepten die gecertificeerd in de markt worden gezet. Wordt de architect hier niet links en rechts ingehaald? Ir. Alexander Pastoors, beleidsmedewerker ontwerpproces en techniek bij BNA nuanceert dit beeld: ‘‘Als je kijkt naar de concepten die in de markt worden gezet, dan klopt het dat de architect hier terrein verliest. Maar onze toegevoegde waarde is sterker voelbaar bij complexe projecten.’’

‘‘Ik hoorde minister Blok al zeggen dat we een verschuiving gaan krijgen van bouwen in weilanden naar meer complexe, soms zelfs chirurgische ingrepen in de binnensteden, waar steeds meer invul- en transformatieprojecten ontstaan. Daar ligt een opgave voor architecten om hun toegevoegde waarde te tonen. Bij die projecten heb je namelijk te maken met veel stakeholders, inpassing in de omgeving, complexe regelgeving en hoge legeskosten. Architecten zijn daar niet primair als bouwheer aanwezig, maar meer als bouwmaat, partner, van de opdrachtgever om te zorgen dat opdrachtgevers niet voor verrassingen komen te staan’’, aldus Pastoors.

BNA werkt aan een erkenningsregeling voor architecten. Pastoors: ‘‘Wij onderzoeken of we naast al bestaande instrumenten voor kwaliteitsborging, zoals BRL 5019 voor toetsing en BRL 5006 voor toezicht, een goedkopere erkenningsregeling voor architecten kunnen ontwikkelen die gekoppeld is aan lage risicoklassen. Wij hebben namelijk ook toegevoegde waarde bij die kleine, lage risicogebouwen, zoals eengezinswoningen en kleine kantoor- en industriegebouwen. Dat betreft veelal kleine bureaus met geringe omzet. Die moet je niet lastig vallen met een heel complex en kostbaar certificeringscircus. We kijken daarom kritisch naar de kosten van die regeling, in verhouding tot het aantal opdrachten dat je kan krijgen door die certificering. Maar er zijn best grote bureaus die het zinvol vinden zich te laten certificeren volgens BRL 5019 en BRL 5006. Dan praat je wel over investerings- en certificeringskosten van minimaal 10.000 tot 15.000 euro.’’

Wordt de bouwkwaliteit hierdoor niet belangrijker dan de esthetische kwaliteit? Volgens Pastoors niet: ‘‘We zijn er als architect niet alleen voor de esthetiek, we doen veel meer. Zonder goede bouwkwaliteit, kun je geen esthetische kwaliteit maken. Wij integreren daarbij alle deelbelangen in een goed en bruikbaar gebouw, dat voldoet aan wet- en regelgeving en waarin mensen hun geluk kunnen vinden. Architecten staan in voor hun eigen kwaliteit en vakbekwaamheid.’

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels