nieuws

Bouw sociale huurwoning kan zonder corporatie

bouwbreed

Bouw sociale huurwoning kan zonder corporatie

De financiering en bouw van sociale huurwoningen kan ook zonder corporaties. “We willen niet de concurrent zijn voor de corporaties, maar complementair zijn.”

Gemeenten die zonder tussenkomst van corporaties sociale huurwoningen bouwen, zijn er al. Maar beleggers en bouwers nog nauwelijks. Dat beeld lijkt nu te gaan kantelen, een klein half jaar na de aanbeveling van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties om buiten het stelsel te gaan experimenteren met nieuwe vormen van financiering en bouw van sociale huurwoningen.

Een van de opvallendste initiatieven is van Geveke, een ontwikkelende bouwer uit Eelde (Drenthe). Deze onderneming heeft vergaande plannen om een tijdelijke corporatie op te zetten waarbij Geveke en de gemeente waarin de woningen worden gebouwd, ieder voor 50 procent participeren. Een “interimcorporatie” noemt Geveke-directeur Harry Leggedoor het. De tijdelijke corporatie kan de woningen na bijvoorbeeld tien of vijftien jaar overdragen aan echte corporaties, een gemeente of per stuk verkopen aan bewoners. Ook is een revolverend fonds mogelijk, waarbij uit de huuropbrengsten nieuwe investeringen worden gefinancierd.

Leggedoor zegt al een “akkoord” te hebben van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) voor langjarige financiering van de interimcorporatie. Hij is in gesprek met vier gemeenten in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. “Die hebben een positieve grondhouding.”

BNG Bank gaat nooit op individuele gevallen in, zegt de publieke bank bij navraag. Maar de financieringsconstructie voor de sociale huurwoningen past in het beleid van de bank. “Indien een gemeente sociale woningbouw ziet als publieke taak, dan kan BNG Bank deze gemeente financieren. Ook als deze samenwerkt met een private partij. Dat kan onder meer als er sprake is van gemeentegarantie of als een gemeente voor minimaal 50 procent participeert.”

Lage exploitatielasten

Volgens Geveke is het bouwen en beheren van sociale huurwoningen mogelijk zonder onrendabele top, dus zonder exploitatieverliezen. “De crux is niet per se alleen maar heel goedkoop bouwen”, zegt Leggedoor. “Maar hele lage exploitatielasten.” Op exploitatiewinst rekent Leggedoor niet. Dat hoeft volgens hem ook niet. Geveke kan verdienen als bouwer van de woningen, tegen een “bouwrendement” van zo’n 2 procent, zegt Leggedoor. “We willen niet de concurrent voor de corporaties zijn, maar complementair zijn. Als de markt voor sociale huur niet functioneert, waarom zou je dit dan niet proberen?”

Geveke is niet de enige marktpartij die zich op de sociale huurmarkt begeeft. Belegger Haerzathe uit Oldenzaal investeert in modulaire studentenwoningen en starterswoningen in onder andere Amsterdam Zuidoost. “Een redelijk rendement” kan Haerzathe uit de sociale woningbouw halen, zegt Erik Nijkamp, een van de partners van de vastgoedbelegger. De financiering wordt niet geborgd door het WSW. Wel rekenen sommige gemeenten een sociale grondprijs, maar niet alle. “Dat is opmerkelijk, ja. Het hangt er vanaf hoe hoog sociale woningbouw op de agenda staat.”

Bij de studentenwoningen van Haerzathe is overigens wel een corporatie betrokken: studentenhuisvester Duwo. Die doet het beheer. Plegt Vos heeft tot nu toe het merendeel gebouwd. “Haerzathe kiest bewust voor de massa”, zegt Nijkamp. ”De leegstand is nihil. Als er genoeg aanbod aan is, kiezen mensen voor betaalbare woningen.”

Lees verder: interview met Harry Leggedoor

Reageer op dit artikel