nieuws

Betaaltermijn loopt op naar zestig dagen

bouwbreed

Het betalingsgedrag in de bouw is de afgelopen jaren verslechterd. De gemiddelde betalingstermijn is opgelopen naar zestig dagen.

Aantal niet-betalingen laatste half jaar gedaald

Dat constateert kredietverzekeraar Atradius in een marktrapport over de bouwsector.

Het oplopen van de betalingstermijnen gaat opvallend snel. Een paar jaar geleden werd in de sector nog gemiddeld na 45 dagen betaald. Atradius geeft als reden de ongunstige economie en de voorzichtige banken. De bouw staat er volgens de krediet- en incassospecialist nog steeds “zwak” voor, ondanks de toegenomen woningverkopen, de hogere verkoopprijzen en het opgelopen aantal bouwvergunningen.

Sinds maart 2013 zijn bedrijven wettelijk verplicht binnen dertig dalen te betalen, tenzij ze aparte afspraken met hun leveranciers hierover maken.

Machtspositie

Sommige van de grotere Nederlandse bouwbedrijven profiteerden van hun marktpositie door betalingen aan hun leveranciers uit te stellen, merkt Atradius op. Veel grote bouwbedrijven hebben hun eigen inkoopvoorwaarden opgesteld, constateerde Cobouween paar jaar geleden. De bouwers stuurden een brief waarin ze meedelen dat ze niet binnen 45 dagen betalen, maar bijvoorbeeld pas na 60 of 75 dagen.

Een toeleverend bedrijf merkte een paar jaar geleden op dat betalingstermijnen van meer dan negentig dagen meer regel dan uitzondering zijn.

Ondanks de oplopende betalingstermijnen is het aantal meldingen van niet-betalingen de afgelopen zes maanden gedaald. Atradius verwacht dat het betalingsgedrag in 2015 stabiel blijft.

Met een robuust herstel krijgt de sector voorlopig niet te maken, verwacht Atradius. De hoge drempel om aan een hypotheeklening te komen ligt in de weg. Ook het restrictieve kredietbeleid van banken richting bouwbedrijven werkt tegen. De schuldenlast van bouwbedrijven is nog steeds hoog. De nettomarges waren de afgelopen twaalf maanden stabiel.

De voortdurende prijzenoorlog zorgt voor een verder verzwakte liquiditeitspositie, door verliezen en waardeverminderingen. Atradius verwacht geen grote daling van het aantal faillissementen in 2015. Van overcapaciteit blijft ook dit jaar sprake.

Reageer op dit artikel