nieuws

BAM mijdt risico’s en verlaat zwakke regio’s

bouwbreed

BAM mijdt risico’s en verlaat zwakke regio’s

BAM trekt zich in Nederland als woningbouwer terug op de stedelijke markten met een duidelijke vraag. Regionaal heeft de aannemer in het vierde kwartaal afscheid genomen van 18 procent van zijn grondposities.

Regio’s waaraan BAM voorlopig zijn vingers niet wil branden, noemt Rob van Wingerden, de op 1 oktober aangetreden topman van Nederlands grootste bouwer, niet. De versterkte focus op stedelijke groeigebieden heeft kort voor de jaarwisseling geleid tot een afwaardering van 93,2 miljoen euro op de Nederlandse grondportefeuille, hetgeen neerkomt op een waardedaling van 15 procent.

“We concentreren ons niet puur op de Randstad”, zegt Van Wingerden. “Ook in en om sommige steden buiten de Randstad zien we mogelijkheden. We bekijken alles per projectgebied.”

Van Wingerden ziet de woningmarkt zich duidelijk ontwikkelen volgens twee sporen. Aan de ene kant is regionaal de markt ronduit zwak, anderzijds neemt in en om de grote steden de vraag naar kleinere en beter betaalbare woningen en appartementen toe.

Ook al door de afwaardering op gronden, slaagde BAM uit eigen ontwikkeling vorig jaar 1877 woningen te verkopen. Het aantal betekent een stijging van 38 procent ten opzichte van 2013. De vraag bij corporaties en beleggers is zwak, waardoor het aandeel van de woningen die in handen kwamen van particulieren, steeg van 55 tot 70 procent. Als bij BAM ook nog de verkochte woningen uit de voorraad worden meegerekend, nam – vooral dankzij een sterk laatste kwartaal – de omzet van de woningverkopen met bijna driekwart toe.

“Of we in de woningbouw ooit weer terugkeren tot de aantallen van voor de crisis? Dat wordt een kwestie van lange adem. Op de top verkocht BAM jaarlijks vijfduizend woningen, nu zijn we blij met 1900.”

Voorzichtig

Van Wingerden uit zich voorzichtig positief over de woningmarkt. Hij verwacht geen sterk herstel over de gehele linie. Met name de duurdere woningen zitten in het verdomhoekje.

“De trend naar betaalbare woningen wordt versterkt door de strakkere criteria voor het verkrijgen van financiering. De maximale financiering en de Nibud-norm zijn naar beneden bijgesteld. De renteaftrek op de hypotheek is verminderd. Die factoren wegen zwaarder dan het voordeel van de momenteel lage rente.”

Als doorslaggevende graadmeter noemt Van Wingerden het consumentenvertrouwen. Dat kan zo maar weer een tik krijgen. “Wat gebeurt er op het hypotheekgebied, in de politiek en in Europa? De mensen kunnen zomaar weer besluiten om maar even te wachten.”

Het sterk bijsturende BAM leed vorig jaar op een omzet van 7,3 miljard een verlies van 108,2 miljoen euro.

Reageer op dit artikel