nieuws

‘Woningmarkt boven verwachting’

bouwbreed

‘Woningmarkt boven verwachting’

Makelaars tonen zich optimistisch. Vooral de nieuwbouwmarkt zal dit jaar fors herstellen, verklaarde NVM-voorzitter Ger Hukker bij de presentatie van de verkopen van het afgelopen kwartaal.

Het herstel van de woningmarkt was in het vierde kwartaal van 2014 nóg beter dan verwacht, laat de NVM enthousiast weten. Het gunstige beeld komt naar voren uit de voorlopige cijfers van het afgelopen kwartaal die de makelaarsorganisatie gisteren bekendmaakte.

De verkoop trekt stevig aan en de prijzen vertonen na een jarenlange daling weer enig herstel. Toch: blaken van gezondheid doet de woningmarkt nog steeds niet. Veel woningen blijven erg lang te koop staan. Kansen op gegadigden hangen sterk af van de locatie en het type woning.

Van de tien buurten met de, zoals de NVM formuleert, “meest dynamische woningmarkt” zijn er acht in Amsterdam te vinden. Nog preciezer: deze bevinden zich binnen de ring en nog specifieker: in een ring net buiten de grachtengordel. Ook Oog in Al in Utrecht ligt opvallend goed in de markt, evenals Belcrum in Breda.

Twee soorten binnenstedelijke wijken met een grote dynamiek zijn te onderscheiden: wijken die al langer geliefd zijn en wijken in opkomst. Die in opkomst zijn populair onder woningzoekenden die anticiperen op een verwachte positieve ontwikkeling. Vaak zijn de prijzen er nog relatief gunstig. Belcrum, ten noorden van het station van Breda, is typisch zo’n wijk in opkomst. In deze omgeving wordt flink (her)ontwikkeld. Oog in Al in Utrecht staat te boek als een van oudsher gewilde wijk.

Energielabel

De NVM-voorzitter toont zich optimistisch over de kansen voor nieuwbouw in de gebieden waar de krapte op de markt toeneemt. Tevens verwacht hij dat het verplichte energielabel een extra impuls zal geven aan de markt voor energiebesparende maatregelen.

Als één spreekwoordelijke zwaluw nog geen zomer maakt, moet gezegd zijn dat de NVM-makelaars het afgelopen kwartaal veel meer dan één zwaluw zagen overvliegen. Ook in 2012 en 2013 piekten weliswaar de verkopen in het vierde kwartaal, om daarna weer naar beneden te gaan. Mensen grijpen graag nog even hun kans voordat de hypotheekregels met ingang van het nieuwe jaar strenger worden. Niettemin was de piek van het vierde kwartaal van 2014 veel en veel hoger dan voorgaande pieken. Ook over heel 2014 was het beeld een stuk gunstiger dan dat van het voorgaande jaar.

NVM-makelaars verkochten in het afgelopen kwartaal samen 34.622 woningen, ruim 30 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2013. Ten opzichte van het dieptepunt van de crisis is zelfs sprake van een verdubbeling. In de totale markt werden in het afgelopen kwartaal naar schatting 46.500 woningen verkocht.

De gemiddelde verkoopprijs was 215.000 euro. Dat is 3,5 procent meer dan in het vierde kwartaal van 2013 en 5 procent meer dan de gemiddelde prijs op het dieptepunt van de markt. Hogere gemiddelde prijzen kunnen overigens niet één op één worden vertaald in waardestijgingen omdat niet dezelfde huizen telkens worden verkocht. Niettemin: de opwaartse tendens is helder. Of, zoals Ger Hukker het formuleert: “De crisiskwartalen van lage verkoopaantallen en dalende woningprijzen liggen hiermee definitief achter ons.”

Nieuw aanbod

Voor dit jaar verwacht de NVM een toename van het aantal transacties met 5 tot 10 procent en een prijsstijging van zo’n 2,5 tot 3 procent. Een ontwikkeling die hierbij een rol speelt is de groei van het nieuwe aanbod dat op de markt komt. Dit is een belangrijke aanjager van het herstel omdat het nieuwe aanbod het best verkoopt.

Woningen die langer te koop staan profiteren minder van de aantrekkende markt. Ze zorgen er ook voor dat de gemiddelde verkooptijd lang blijft. Ten opzichte van het derde kwartaal nam deze zelfs iets toe. In totaal staan nu naar schatting 200.000 woningen te koop. Om die allemaal te slijten, is bij de huidige verkoopaantallen theoretisch een jaar en drie maanden nodig. Natuurlijk komt er nieuw aanbod bij en zal dat zelfs vlotter van de hand gaan dan het oude. Toch nemen de kansen toe. Op het dieptepunt van de markt vormde het totale aanbod een theoretische verkoopvoorraad voor ongeveer twee jaar en twee maanden.

Reageer op dit artikel