nieuws

Volvo ZERO accidents: veiligheid is een keuze

bouwbreed

Het Louwman automuseum in Den Haag was vorige maand het toneel van de jaarvergadering van Volvo Trucks. Vakpers en dealers werden ingelicht over de activiteiten die voor 2015 op het programma staan. We zoomen in op veiligheid: ZERO accidents.

In 2014 is de integratie van Volvo en Renault in ons land afgerond en zojuist won de nieuwe I-Shift Dual Clutch versnellingsbak de ‘Quality Innovation of the Year Award’. Dit jaar zet Volvo nog steviger in op het veiliger maken van vrachtverkeer in de vorm van ZERO accidents door proactieve coaching.

Menselijk falen

Uit Europees onderzoek blijkt, dat menselijk handelen in 90 procent van de ongevallen een doorslaggevende rol speelt. Naast menselijk leed zorgen ongevallen voor een hoge kostenpost. Volvo Trucks focust daarom al jaren op zowel de passieve als de actieve veiligheid. Dit jaar staat in het teken van proactieve veiligheid.

Leerzame filmpjes

Het proactieve safety coachingsprogramma van Volvo Trucks, waarbij gebruik gemaakt wordt van een event recorder, bevindt zich momenteel nog in een pilotfase en wordt getest bij verschillende Nederlandse vervoerders waaronder de Rooy Transport – Logistiek. De chauffeurs krijgen filmpjes te zien van hun reactie op onverwachte, soms zeer gevaarlijke verkeerssituaties en ze krijgen vervolgens tips over hoe hier beter mee om te gaan.

Grote kostenpost

Peter Hermsen, Kwaliteitsmanager van de Rooy Transport – Logistiek uit ’t Goy bij Houten: “Hoewel een duurzame bedrijfsvoering met betrokken medewerkers met veel vakkennis bij ons centraal staat, hebben wij net als ieder transportbedrijf jaarlijks te maken met grote en kleine schades. Dit levert ons naast menselijk leed ook een hoge kostenpost op: zo’n 95.000 euro per jaar, rekening houdend met onder andere materiaalkosten, arbeidskosten, eigen risico en stilstand.”

Meer info: www.volvotrucks.nl.

Meer over Volvo Trucks in 2015 leest u in de begin februari verschijnende uitgave van de Materieelkrant.

Reageer op dit artikel