nieuws

UWV ziet vraag naar technici sterk aantrekken

bouwbreed Premium

UWV ziet vraag naar technici sterk aantrekken

De vraag naar technici is vorig jaar sterk aangetrokken. Het aantal vacatures geregistreerd bij uitkeringsinstantie UWV steeg met een derde tot 178.520.

Het UWV telt bijna 100.000 meer vacatures dan een jaar geleden. Behalve bij bouw en industrie trekt de vraag ook sterk aan in de transportsector (+54 procent) en vooral de beroepen die iets van doen hebben met informatica (+126 procent).

Maar liefst 32.042 personen die voorheen werkten in de bouwnijverheid raakten vorig jaar hun WW-uitkering kwijt vanwege het bereiken van de maximale duur. In 2013 was 31.002 mensen dat lot beschoren. Bij de bouwbedrijven verviel vorig jaar bij bijna 24.000 personen de WW-uitkering door het bereiken van de maximale duur.

Bijna de helft van alle beëindigingen van de WW-uitkeringen zijn in 2014 gestopt vanwege werkhervatting. In de bouwnijverheid kwam 68 procent weer aan het werk, bij het openbaar bestuur slechts 38 procent. Het geringst zijn de werkhervattingen in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland (44 procent).

Bouw

In de bouwnijverheid daalde vorig jaar het aantal lopende uitkeringen met 15 procent tot 22.061. Bij de bouwbedrijven valt eenzelfde trend te zien met een afname van eveneens 15 procent tot 16.832. In geen andere bedrijfstak neemt – ondanks een stijging kort voor de jaarwisseling – het aantal WW-uitkeringen zo snel af.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt in februari de (in Europa gebruikelijke) definitie van werkloosheid over van de arbeidsorganisatie ILO. Nederland telt volgens die rekenmethode 6,7 procent werklozen, 4,8 procent minder dan het gemiddelde in de eurozone. Een groot verschil met de nationale definitie is dat de beroepsbevolking wordt opgerekt tot mensen die slechts één uur per week willen werken. De nationale definitie legt de grens bij twaalf uur per week, waardoor de huidige werkloosheid uitkomt op 8,1 procent van de beroepsbevolking.

Reageer op dit artikel