nieuws

Tommel: ‘Slechter dan nu kan niet’

bouwbreed Premium

Tommel: ‘Slechter dan nu kan niet’

Hij lacht wel stralend, maar is hij ook vrolijk? Dick Tommel, de voorzitter van de Stichting Spaar het Klimaat, ziet met lede ogen toe hoe de aanpak te langzaam gaat. Erger is nog dat een versnelling er evenmin inzit. Maar als geboren optimist ziet hij ook lichtpuntjes.

“Het gaat slecht met energiebesparing in de gebouwde omgeving die we in 2050 energieneutraal willen hebben. Om dat te bereiken, moeten we tot 2020 de CO2-uitstoot met 6,8 miljoen ton beperken. In het Energieakkoord van de SER is dat verlaagd naar 1,8 miljoen ton. Te weinig dus, en zelfs dat dreigen we niet te halen als er niets gedaan wordt”, houdt Tommel zijn gehoor voor tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

In december is het Planbureau voor de Leefomgeving met de evaluatie van het energiebesparingsbeleid gekomen. Daaruit blijkt dat het doel van het Energieakkoord voor 2020 in het huidige tempo niet zal worden gehaald. Met andere woorden, er moet meer worden gedaan.

“Het kabinet liet per omgaande weten dat er niets gedaan wordt. Pas na 2020 wordt verder gekeken. Dat is visie hebben. Gelukkig zijn er al eerder Kamerverkiezingen. Laten we dus hoop hebben. Slechter dan nu kan niet”, aldus Tommel.

Die woorden schieten adjunct-directeur Ton van der Wijs van de SER, die meewerkte aan het Energieakkoord, in het verkeerde keelgat. Hij wist erop dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) cijfers uit april gebruikt in een rapport dat in oktober klaar is en in december is gepubliceerd. Sindsdien is volgens hem wel het een en ander gebeurd. “Het is een kwestie van beeldvorming. Het ligt veel genuanceerder. Wij zijn niet negatief.”

Initiatieven

Hij wijst erop dat heel veel acties weliswaar trager gestart zijn, maar nu wel gaan werken. “Maar een garantie afgeven dat we de doelstelling halen, kan ik niet”, moet hij toegeven.

Tommel wil het allemaal nog wel eens zien. Dat betekent niet dat hij denkt dat er niets gebeurt, integendeel. “Er zijn veel voorbeelden van particulier initiatief. Daarnaast hoop ik dat de Commissie-Nijpels die de uitvoering van het akkoord volgt, ervoor zal zorgen dat de doelen wel gehaald worden.”

Er zijn immers voldoende redenen aan te geven waarom met name particuliere woningeigenaren momenteel op hun handen blijven zitten. Het is immers afwachten wat de economie gaat doen, zeker in deze tijd waarin ook weer sprake kan zijn van een exit van Griekenland uit de euro, en de baanzekerheid en/of inkomenszekerheid op losse schroeven staan. En, last but not least, helpt de huidige lage energieprijs evenmin. Dat maakt de terugverdientijd van besparingsinvesteringen wel heel lang.

Wat ook niet helpt, is dat organisaties blijven roepen dat de rijksoverheid met subsidies of regelingen moet komen. De calculerende burger blijft daar dan op wachten, zo klonk het van diverse kanten.

Volgens sommige aanwezigen blijkt dat het belonen van goed gedrag onvoldoende heeft gewerkt. “Misschien moeten we penalties uitdelen”, klinkt het. “Voor een energiezuinig huis minder belasting heffen dan voor een energieslurper.”

Eén ding weten alle aanwezigen zeker; er moet weliswaar nog een hoop gebeuren, maar dat kan ook. Want zelfs bij de huidige lage energieprijzen valt er nog aan te verdienen. Iets meer marketing en sales kan echter geen kwaad.

Reageer op dit artikel