nieuws

Toets hinderpaal voor duurzame ontwikkeling

bouwbreed Premium

De habitattoets van de Natura 2000-afspraken staat duurzame gebiedsontwikkeling in de weg. Daarom is een juridische vernieuwingsslag noodzakelijk.

Dat stelt Fred Kistenkas, universitair docent aan de universiteit van Wageningen. Volgens Kistenkas sluit de habitattoets onvoldoende aan bij de eisen die aan een duurzame samenleving worden gesteld.

Bij de habitattoets gaat het om uiteenlopende procedures die aansluiten op de vergunningverlening onder de Natuurbeschermingswet. Kistenkas vindt de toetsen eenzijdig gericht op een beperkt aantal aspecten, met als gevolg dat ze een juridische belemmering kunnen vormen voor gebiedsontwikkeling en duurzame groei. Hij verwacht in het bijzonder botsingen met Europese regelgeving op het gebied van duurzaamheid.

Ook het recent door de Europese Unie genomen beleidsinitiatief van Green Infrastructure kan een flinke hindernis zijn. De situatie is overigens niet hopeloos, legt hij uit. Eventuele hinderpalen kunnen terzijde worden gelegd door het duurzaamheidsbeginsel in de wet te verankeren. Daarna moet de rechter het toepassen. Met deze praktijkgerichte aanpak kan duurzame gebiedsontwikkeling toch gestalte krijgen.

Reageer op dit artikel