nieuws

Neprom wil afwijken van Bouwbesluit voor iedereen

bouwbreed

Neprom wil afwijken van Bouwbesluit voor iedereen

Ook projectontwikkelaars moeten kunnen afwijken van de gebruikseisen uit het Bouwbesluit. Dat schrijft Neprom-directeur Jan Fokkema in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Stef Blok (wonen) wil mensen die zelf hun woning (laten) bouwen vrijstelling geven van de gebruikseisen, blijkt uit de wijziging van het Bouwbesluit die Blok vlak voor het nieuwe jaar naar de Kamer heeft gestuurd.

De Neprom juicht dat op zich toe, maar is vol onbegrip over het voorstel dat de uitzondering alleen geldt voor particulieren. “Het valt niet te verdedigen dat een koper in projectbouw minder rechten heeft dan een particulier opdrachtgever”, stelt Fokkema.

De Neprom-directeur vreest voor oneerlijke concurrentie tussen verschillende opdrachtgevers ten nadele van de projectontwikkelaars. “Wij vinden dat vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt onwenselijk, gelet op de grote benadeling van kopers van projectwoningen.”

Dat geldt in het bijzonder voor de vrijstelling voor particulieren van de aansluitplicht op distributienetten voor elektriciteit, gas en warmte. Op dat punt moeten kopers van projectwoningen dezelfde rechten krijgen. De kosten voor aansluiting op een warmtenet kunnen oplopen tot 10.000 euro per woning. Ook dat is niet de meest duurzame oplossing, terwijl de consument tot in lengte van jaren opgescheept zit met de zeer hoge meerkosten.

De Neprom vindt dat kopers van projectwoningen evenals particuliere opdrachtgevers geheel vrijwillig hun keuzes moeten kunnen maken. Het is dus niet de projectontwikkelaar die besluit geen buitenberging te bouwen, maar de koper die het geld daarvoor liever stopt in een luxere badkamer en keuken.

Om dat te regelen moet in het Bouwbesluit een passage worden opgenomen waarin particulier opdrachtgeverschap gelijk wordt gesteld aan de “situatie waarin de koper van een projectmatig ontwikkelde woning bij het tekenen van het koopcontract expliciet de vrije keuze wordt geboden om op specifiek te benoemen punten af te wijken van het Bouwbesluit”.

Mocht na het ministerie ook de Kamer geen gehoor geven aan de wensen van de Neprom, dan zal de organisatie protest aantekenen tegen de wijziging van het Bouwbesluit. Ook zal zij niet nalaten de Autoriteit Consument en Markt op de hoogte te stellen van de marktverstorende regelgeving.

Neprom verwacht overigens dat consumenten niet vaak gebruik zullen maken van de afwijkingsmogelijkheid.

Reageer op dit artikel