nieuws

‘Kamperen’ op de Bouwcampus

bouwbreed Premium

‘Kamperen’ op de Bouwcampus

Hip en uitnodigend oogt de nieuwe Bouwcampus aan de rand van het TU Delft-terrein nog allerminst. Zelfs een bel ontbreekt bij de tijdelijke ingang en het is dan ook nog even ‘kamperen’ voor de eerste bewoners, want eigenlijk vormt de Bouwcampus nog één grote bouwput.

Eind november is SBR-CURnet, samen met Bris en Building Changes, alvast verhuisd naar de eerste verdieping van pand A. Het kleinste van de drie geschakelde panden is geschikt voor 165 werkplekken en wordt uiterlijk 1 februari opgeleverd. Directeur Jack de Leeuw verwacht dat komende zomer het hele pand al bezet zal zijn met nieuwe organisaties en ziet de beoogde synergie al voor zich. “Toevallige ontmoetingen bij de koffiecorner zijn hier niet toevallig. Op de begane grond zal het zelfs bruisen van alle verschillende activiteiten en expo’s. Zoals het LEF-Futurecenter, elke dag anders en uitdagend.”

Binnen oogt het pand als een gemiddelde moderne kantoortuin met veel groen en zichtbare installaties langs het plafond. De blik naar buiten wordt grotendeels versperd door decimeterdikke isolerende dakplaten die aannemer Groenendijk PGN de komende maanden nog moet aanbrengen. Ook de bouwlift verraadt de aanwezigheid van bouwvakkers. Eigenlijk is de Bouwcampus dan ook nog hun domein.

Druk in de weer

De eerste bewoners nemen de aanloopproblemen op de koop toe, want het alternatief was nog een extra verhuizing omdat de huur in Rotterdam al was opgezegd. “Er zijn wat restpuntjes, maar als je binnen achter je computer zit, valt het best mee.” De oude locatie in het Groothandelsgebouw naast de bouwput van Rotterdam Centraal bracht meer overlast met zich mee.

Bij de Bouwcampus springt de tien verdiepingen hoge kantoortoren uit de jaren zeventig het meest in het oog. Het pand werd ooit gebouwd voor Rijkswaterstaat en een rondgang verraadt nog hier en daar een oud logo op de grond. Verdieping voor verdieping stript de Dordtse bouwer het pand en maakt het geschikt als flexibele kantoorruimtes. Zo’n vijftig bouwvakkers zijn in de verschillende ruimtes druk in de weer met spuiten, tegelen en isoleren.

Wisselkantoor

Er wordt ‘lean’ gewerkt, maar vanwege de hoge tijdsdruk lukt het niet om het gebouw energieneutraal te maken. Uiterlijk 1 juli worden de drie panden, inclusief een nieuwe entree, opgeleverd. Een groot deel zal dan in eerste instantie dienstdoen als wisselkantoor voor de Delftse universiteit, de eigenaar van de panden. De hoop is dat de Bouwcampus zo’n succes wordt, dat op termijn de werkplekken in het tweede en derde pand ook bezet worden door bouworganisaties. Of dat gaat lukken, valt te betwijfelen. Komend jaar wacht de lastige taak om de Bouwcampus naar een hoger niveau te tillen en passie, elan en perspectief te bieden.

Bouwmanagers Rob Mooren (Arcadis) en Marc Unger (ProRail, inmiddels Schiphol) uitten eind vorig jaar hun bedenkingen in Cobouw : “Wat ontbreekt, is nog een gezamenlijke drive, zoals exportperspectief of een ander voordeel, zodat synergie kan ontstaan. Anders blijft het initiatief snel hangen in het gezamenlijk delen van een kantorenlocatie zonder enige wisselwerking.”

Pril stadium

Jack de Leeuw blijft optimistisch en deelt die zorg niet. De eerste virtuele aanzet is voorzichtig. Bewust zijn onderwerpen gekozen die niet onder tijdsdruk staan en nog in een pril stadium verkeren: de vernieuwingsopgave voor 4500 natte kunstwerken van Rijkswaterstaat, het verduurzamen van basisscholen en het grootschalig afstoten van de rijksgebouwen. “Stuk voor stuk opgaven die zo groot zijn dat ze verdienen om in een groter perspectief te plaatsen, met ruimte voor extra inzichten, kennis en slimme combinaties. Rijkswaterstaat zou die sluizen en bruggen stuk voor stuk kunnen vervangen, zoals gebruikelijk was. In dit geval stellen zij zich kwetsbaar op en kiezen ervoor het project in te brengen, zodat ook kennisinstituten, wetenschappers en de markt in een vroegtijdig stadium mee kunnen denken”, licht woordvoerder Wiebe de Ridder, namens De Bouwcampus toe. “Achter de schil in de virtuele campus gebeurt al van alles.”

Gestelde doelen Bouwcampus voor eind 2014

• Verbouw en ingebruikname huisvesting de Bouwcampus aan de Van den Burghweg in Delft.

• Nieuw vormgegeven website met uitbreiding content en functionaliteiten.

• Bouwcampusloket (virtuele Bouwcampus).

• Meer dan honderd partners uit de sector verbinden zich aan de Bouwcampus.

• Activiteiten/werksessies/ateliers in het kader van de inhoudelijke onderwerpen uit de Vernieuwingsagenda:

– Rijkswaterstaat vervangingsopgave natte kunstwerken ‘VONK’;

– Rijksvastgoedbedrijf sturen op kwaliteit;

– Tijdelijk bestemmen;

– Duurzame en gezonde scholen.

• Werkwijze uitwerking vernieuwingsopgaven: de Bouwcampus ontwikkelt op basis van ervaringen met de vier geselecteerde onderwerpen uit de Vernieuwingsagenda.

• Drie concrete co-creatieprojecten waarbij meerdere partners samenwerken, zoals nu al gebeurt bij schoolbesturen en gemeenten in het kader van duurzaamheid (workshop duurzame scholen).

• Drie concrete projectinitiatieven waarin samengewerkt wordt met hogescholen, de drie TU’s en regionale ‘hubs’ als het Twentse Pioneering.

Waarden die de Bouwcampus hanteert

•Dienstbaar leidend: de Bouwcampus bouwt een brug tussen kennisvragers en kennismakers en is hierbij dienstbaar aan alle partijen, en tegelijk leidend in het aanbrengen van de gezamenlijke focus en de bundeling van kennis.

•Samenwerkend: alles draait om kruisbestuiving. Met een aantrekkelijke fysieke werkplek en een online netwerk van bedrijven, instellingen en mensen die oplossingen zoeken.

•Experimenterend: laboratorium waar het ontwikkelvermogen en reactievermogen van de sector gezamenlijk wordt vergroot.

•Open: een vrijplaats waar we buiten de hiërarchische of economische verhoudingen samenwerken. Binnen de Bouwcampus werkt men co-creactief samen, in een open relatie: niet vanuit de gesloten vorm van opdrachtgever-opdrachtnemer en vrager-aanbieder, maar als partners in een gezamenlijke zoektocht.

•Energiek: een dynamische plek waar ervaring, kennis en creativiteit elkaar ontmoeten. Waar combinaties van verschillende organisaties zorgen voor een snelkookpaneffect.

Projectgegevens

De Bouwcampus (Van den Burghweg) 

Opdrachtgever: TU Delft 

Opdrachtnemer: Groenendijk PGN 

Contractvorm: bestek 

Aanneemsom: 6,5 miljoen euro (ex btw)Geplande oplevering:1 juli 2015

Reageer op dit artikel