nieuws

‘Huisje van Maurice gaf direct structuur’

bouwbreed

‘Huisje van Maurice gaf direct structuur’

Inspectie en advies over kunstwerken gaan een nieuwe fase in. De nieuwe richtlijn die eind deze maand beschikbaar komt, heeft alles in zich om tijdrovende dure conflicten tussen opdrachtgevers en inspecteurs te voorkomen.

Over het belang van de controle op de honderdduizenden kunstwerken die Nederland rijk is bestaan weinig meningsverschillen. Maar hoe pak je zo’n inspectie aan? Ga je met twee man op pad voor een zorgvuldige beoordeling of is een snelle rit met de auto al voldoende? Maar al te vaak blijken de uitschrijvers van het werk en de bureaus die antwoord moeten geven niet op hetzelfde spoor te zitten. Wat kan leiden tot oeverloze vergaderingen over de werkwijze en de resultaten, het vragen van een second opinion of vervelende juristerij.

“In de branche circuleren tegen de honderd verschillende kennisdocumenten”, zegt Maurice Reusen, specialist havens en kunstwerken van Royal HaskoningDHV en rapporteur van de CUR-Aanbeveling. “Welke stukken moet je hebben? Waar zijn ze te vinden? Soms weet zelfs de opdrachtgever dat niet.”

In 1985 is door de toenmalige CUR een leidraad uitgegeven voor de inspectie van betonconstructies. Sedertdien zijn kennis, techniek en complexiteit alleen maar toegenomen. Niet alleen beton staat in het centrum van de belangstelling maar ook andere materialen en de toegepaste werktuigbouw en elektronica. In 2010 leidde de vraag om meer helderheid tot de oprichting van een inspectieplatform onder de vlag van de NVDO. Parallel daaraan werd een SBRCURnet-commissie opgericht, die inmiddels CUR-Aanbeveling 117 “Inspectie Kunstwerken en Advies” heeft opgeleverd.

Paul Copier van Arcadis: “De opdrachtgever zit niet te wachten op meningsverschillen die veel tijd en dus geld vergen. Ook de bureaus niet. De meeste inspecties worden gevraagd door overheden of semi-overheden. Denk aan Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeenten. Terugdringing van de conflicten levert direct een vermindering op van de maatschappelijke kosten. De rekening wordt betaald van het belastinggeld.”

Bij het overleg om te komen tot de nieuwe richtlijn waren zo’n dertig partijen betrokken, twee derde afkomstig van overheden. Op een sneeuwerige dag in februari 2013 verraste Maurice Reusen de vergadering door plotseling een huisje te tekenen. “Bedoelen we dit misschien?” Op het bord verscheen een matrix van materialen en kritische onderdelen. Sindsdien is de CUR-Aanbeveling 117 samen te vatten als het huisje van Maurice.

Reusen: “De naam is niet belangrijk. Maar het huisje gaf meteen wel structuur. Vier categorieën inspecties zijn benoemd: gebruiksveiligheid, de huidige staat, de toekomstige staat en de invulling van een bijzondere informatiebehoefte. Denk bij dat laatste aan materiaalonderzoek of herberekeningen.”

Misverstanden

De opdrachtgevers kunnen de richtlijn aanvullen of ervan afwijken. De mensen in het veld kennen immers hun kunstwerken als beste. Maar geef die wijziging dan wel duidelijk aan, ter voorkoming van misverstanden.

Copier: “Doe er alles aan om veilig informatie uit het veld te halen. Vaak ga je met twee man, inspecteurs die samenwerken met een constructeur. Dat zijn natuurlijk kosten. Als het veiligheidsplan dat toestaat kan ook één persoon volstaan. Geef de argumenten.”

Een integraal onderdeel van de richtlijn zijn de binnenkort te verschijnen SBRCURnet-handboeken over staal, beton en hout. Bij gebleken draagvlak zullen ook uitgaven verschijnen over andere materialen, kritieke onderdelen en disciplines van de werktuigbouw, alswel over elektrotechniek en besturingstechniek.

Reusen: “Voor overheden zal de omgang met de CUR-Aanbeveling een leerproces zijn. De aanbeveling draagt bij tot het borgen van kennis bij inspecteurs, constructeurs en opdrachtgevers. Zeker als weer onverhoopt een wegwerker wordt doodgereden, besef je hoe belangrijk veiligheid is.”

Zes doelen

De aanbeveling voor de inspectie op kunstwerken richt zich op zes doelen:

• Professionalisering opdrachtgever en inspectiebranche

• Kennisborging

• Een goede uitvraag waarin de CUR de bouwstenen en het minimale niveau aangeeft

• Efficiënte inzet mensen en middelen

• Gezamenlijke beoordeling door inspecteur en constructeur

• Veiligheid

Reageer op dit artikel