nieuws

Flat veiliger met sensoren en volglicht

bouwbreed Premium

Flat veiliger met sensoren en volglicht

Slimme sensoren en andere domoticatechnieken kunnen het leefklimaat en de veiligheid in flatgebouwen aanzienlijk veraangenamen. Experts van TNO werken aan een totaalconcept onder de naam De Waakzame Flat.

TNO onderzoekt samen met bedrijven al langer hoe met behulp van technologie woonomgevingen veiliger kunnen worden gemaakt. “Maar op zeker moment heb je cases nodig om het een vervolg te geven”, zegt Ingrid Weima, consultant bij TNO. Daarop diende woningcorporatie Waterweg Wonen in Vlaardingen zich aan met een concrete onderzoeksvraag: hoe kunnen we woninginbraken en vandalisme tegengaan in een specifieke galerijflat. “Hoe maken we van de galerijflat op betaalbare wijze weer een veilige en aantrekkelijke woonomgeving?”, luidde de vraag. Bij TNO werd een team van experts opgetuigd, dat in een zogeheten challenge van een week oplossingen bedacht voor het geschetste probleem. TNO ontwikkelde volgens een gestructureerde methodiek zeven ideeën die samen het totaalconcept ‘De Waakzame Flat’ vormen.

Ze gaan voornamelijk uit van het gebruik van licht en sensoren. Zo ‘zien’ bijvoorbeeld sensoren in het concept Spot On of in de buurt van de flat een groep mensen staat. Een lamp zet de groep vanaf de flat vervolgens in het licht. Hangjongeren krijgen zo het sein dat op hen wordt gelet, hetgeen de plek minder aantrekkelijk maakt om samen te scholen.

Een ander systeem moet ongewenst bezoek en gedrag voorkomen. Hiertoe wordt in de centrale hal een display geïnstalleerd dat de bezoeker welkom heet en tegelijkertijd een foto van hem toont. Dit moet een bewoner een welkomstgevoel geven en personen die niet in de flat thuishoren afschrikken. Het scherm is tevens communicatiekanaal tussen bewoners, corporatie en de politie en is voorzien van een noodknop/intercomfunctie.

Op de galerij kunnen lampen met sensoren ongewenst bezoek weren. De slimme sensorlampen volgen de bezoeker op zijn weg langs de deuren (zie tekening hieronder). De bewoners kunnen via een app hun eigen lamp personaliseren door de lichtkleur in te stellen.

 

Waterweg Wonen, de politie en de gemeente Vlaardingen zien in de aangedragen oplossingen een blauwdruk voor flats met overlastproblemen. Het plan resulteert naar verwachting in lagere kosten voor vandalismebestrijding en een daling van het aantal inbraken. Tegelijkertijd krijgt de corporatie voor zijn investering een aantrekkelijker en veiliger woongebouw.

In samenwerking met andere corporaties en het bedrijfsleven wil TNO de verschillende concepten nu verder ontwikkelen. Weima: “Maar we zijn nog op zoek naar installatiebedrijven die denken dat hun innovatieve producten passen in de concepten voor de Waakzame Flat.” Het is de bedoeling dat met een financiële bijdrage van de deelnemers uit het mkb het vervolgtraject wordt gefinancierd.

Reageer op dit artikel