nieuws

Erfpacht sleutel voor garages in pps-vorm

bouwbreed Premium

Erfpacht kan een brug slaan tussen markt en gemeente om effectief een goed parkeerbeleid tot stand te brengen. Volgens Grontmij kan bovendien, als een van de partners geen trek meer heeft, zonder veel kosten de stekker uit het project.

Voor Wim van de Heide is duidelijk: beide partijen hebben alleen maar wat te winnen. De parkeerspecialist van Grontmij ziet vele variaties. Veel gemeenten zijn eigenaar van parkeergarages en hebben bovendien het beheer in handen. Andere hebben de exploitaties uitbesteed. Maastricht en Eindhoven zijn voorbeelden van gemeenten die het herbergen van de voertuigen geheel aan de markt overlaten. En dan heb je nog al die parkeervoorzieners die eenvoudigweg op de vraag zijn ingesprongen, vaak niet gehinderd door een heldere gemeentelijke parkeerstrategie.

Gemeenten kunnen tegen lage rentes parkeervoorzieningen financieren. Bijvoorbeeld door via een erfpachtconstructie de grond uit te geven waarop de parkeergarage komt te staan. De erfpacht is voor de bank niets minder dan een garantiestelling. De garage vervalt bij een faillissement ook niet aan de bank. Dankzij de erfpachtconstructie kan de rente zo maar 3 procent lager liggen dan het gewone marktniveau. Voor de gemeente is het niet aantrekkelijk om zelf eigenaar van de garage te worden want dan stijgt volgens de regels van de Bank Nederlandse Gemeenten de rente onmiddellijk.

Van de Heide bepleit om de parkeergarages onder te brengen in een vorm van publiek-private samenwerking waarbij enerzijds erfpacht van kracht is en gelijktijdig een mantelovereenkomst wordt opgetuigd met financiële afspraken over het gebruik, de kwaliteit van de parkeergarage en de verdeling van het resultaat. Zinvol is om de afspraken jaarlijks te herijken.

Het effectieve gebruik van de garages is volgens Van de Heide uitstekend door de gemeente te beïnvloeden. Wie gaat immers over het aantal parkeerplaatsen op straat, de tarieven en de bereikbaarheid? Een angel bij het succesvol opzetten van een pps-garage is wel de noodzaak van de betrokken partijen om elkaars drijfveren en competenties goed te herkennen. Goed bijpraten dus in de fase van aanbesteding.

Reageer op dit artikel