nieuws

Carrière: ‘Doelstelling is weer terugkeren in de top van staalbouwers’

bouwbreed

Carrière: ‘Doelstelling is weer terugkeren in de top van staalbouwers’

Fred Groot (44) versterkt sinds kort de directie van het ruim zestigjarige familiebedrijf Oostingh Staalbouw als operationeel directeur. Hij is afkomstig van Ballast Nedam, waar hij verschillende leidinggevende functies vervulde. Het meest recente opgeleverde project van Oostingh in Nederland is de staalconstructie voor het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

Vanwaar deze overstap?

“Na twintig mooie jaren bij Ballast Nedam is daar veel veranderd. Na een verschil van inzicht met de algemeen directeur zijn we in goed overleg uit elkaar gegaan. Ik ben toen benaderd door Oostingh. Dat bedrijf kende ik goed. In het verleden hebben we daar bij Ballast zaken mee gedaan. Oostingh vroeg me om een plattere organisatie neer te zetten en de projectorganisatie te professionaliseren. Die uitdaging ben ik van harte aangegaan.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Mijn ervaring in complexe projecten en organisaties: voldoende ervaring om een organisatie te coachen waar aardig wat verjonging is geweest en die ervaring mist in projectmatig denken.”

Wat gaat u precies doen?

“Ik ben operationeel directeur, dus eindverantwoordelijk voor alle lopende projecten. Ik stuur de projectmanager en de manager operations. Daarnaast is het mijn taak om met de manager operations het hele traject in de fabriek te helpen optimaliseren. Ik probeer daarbij lean-technieken te introduceren. En als het gaat om de projecten probeer ik te zorgen dat iedereen toegevoegde waarde levert. Omdat ik aan de andere kant van de tafel heb gezeten, weet ik hoe de klant denkt. Toevallig zijn we nu bezig met een complexe opdracht voor Ballast Nedam in de offshore.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Ik hoop dat Oostingh weer snel terugkomt in de grotere, complexere werken en haar plaats weer inneemt in de top van staalbouwers in Nederland. Doelstelling is dat we voor Oostingh nieuwe markten aanboren, in de richting industrie en offshore, ook internationaal. Je moet op meerdere paarden wedden, wil je continuïteit realiseren. Zo zijn we bezig in diverse landen, ook buiten de EU.”

Wat verwacht u van het nieuwe jaar?

“Allereerst natuurlijk gezondheid voor iedereen. En voor mijzelf en Oostingh Staalbouw dat we de intenties die we uitgesproken hebben met vlag en wimpel zullen halen en dat wij onze klanten en onszelf tevreden kunnen stellen met mooie opgeleverde staalprojecten. Daarbij dat iedereen fluitend naar zijn werk gaat en fluitend weer naar huis. Iemand diemet plezier naar zijn werk gaat presteert meer en beter dan iemand die dat niet doet.”

Reageer op dit artikel