nieuws

Cao-chaos dreigt in bouwsector

bouwbreed

Cao-chaos dreigt in bouwsector

In de bouw dreigt een cao-chaos. Zestien van de zeventien belangrijkste cao’s in de sector en aanpalende branches wachten nog op een akkoord tussen werkgevers en werknemers.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Cobouw. Naast de bouw-cao gaat het onder meer om de cao’s voor werknemers in de schildersbranche, afbouw, houthandel, timmerindustrie, railinfra, dakdekkersbranche en baksteen. Eind vorig jaar liepen deze af.

De looptijden van de cao’s kleinmetaal (installatiesector), grootmetaal en waterbouw eindigen alle dit voorjaar. De betonmortel is al twee jaar cao-loos, net als de bouwmaterialengroothandel. In slechts één branche is het tot dusver gelukt om tot een akkoord te komen: de 1500 werknemers tellende natuursteenbranche.

Hoewel het niet ongewoon is dat onderhandelingen over een nieuwe cao pas starten nadat de looptijd van de vorige is verstreken, constateert FNV Bouw-bestuurder Hans Crombeen dat er momenteel wel heel veel branches zonder cao zitten. Volgens hem heeft dat ook te maken met de moeizame gesprekken over de hervorming van de bouw-cao, die vrijdagmiddag weer worden hervat.

“Men wacht toch op wat er met de bouw-cao gebeurt”, zegt hij. “Veel van de cao’s die ik afsluit, zijn verbonden aan de bouw-cao. De gesprekken die daar worden gevoerd over vernieuwing, kunnen ook van invloed zijn op de andere cao’s in de bouw.”

Crombeen – als vakbondsonderhandelaar betrokken bij de cao’s railinfra, timmerindustrie, houthandel, betonmortel en dakdekkers – wijst in dat verband op de ideeën die er bestaan om een overkoepelende cao op te stellen waarbij andere branches in de bouw kunnen aansluiten. “Er wordt afgewacht of er een dergelijk raamwerk komt of niet. In de betonmortel hebben werkgevers dat ook letterlijk tegen ons gezegd.”

In de branches waar de onderhandelingen wel zijn begonnen, zijn de verschillen tussen de voorstellen van cao-partijen vooralsnog groot. De onenigheid spitst zich veelal toe op loon, atv-dagen, seniorendagen en de flexibiliteit. Werkgevers vinden bovendien dat vakbonden onvoldoende openstaan voor hervorming van de cao’s. Bonden op hun beurt betichten werkgevers ervan dat zij enkel uit zijn op verlaging van de loonkosten.

“Je moet constateren dat het steeds moeilijker wordt om een cao af te sluiten”, zegt Ronel Dielissen-Kleinjans, directeur van Mebin en betrokken bij de cao van betonmortelproducenten. “Wat je nu helaas ziet, is dat bonden de eisen verhogen en ouderwets gaan vechten. De bouw in Nederland kan verhoging van kosten echter nog niet aan. Eerst moeten de marges omhoog. Veel cao’s raken nu over datum. Dan krijg je dat bedrijven steeds meer vrij zijn om hun eigen gang te gaan. Ook dat is niet goed. Er is een goede dialoog nodig. Maar die begint natuurlijk wel bij de erkenning dat de wereld echt is veranderd.”

Lees verder: ‘werkgevers storen zich al langer aan onze cao’s’

Reageer op dit artikel