nieuws

Betonsector opereert te versnipperd

bouwbreed

Betonsector opereert te versnipperd

De kennisinfrastructuur in de betonsector schiet tekort. Activiteiten zijn versnipperd en het ontbreekt aan een gezamenlijke strategie, staat in een kritisch rapport.

In het rapport met als titel Ontwikkel -agenda Betonsector proberen Frens Pries, directeur van de Betonvereniging en Jan Straatman van bureau Balance & Result, hun vinger stevig op de zere plek te leggen. Om er tegelijk mogelijke oplossingen aan toe te voegen. “De crux is”, formuleren ze, “meer regie, een beetje coördinatie, iets meer verbinding, meer elan en vooral ook meer zelfbewustzijn.”

De twee onderstrepen het rapport te hebben geschreven op persoonlijke titel. “Het is opiniërend, waarbij we niet hebben gezocht naar nuancerend of verhullend taalgebruik. We hebben bewust de rand opgezocht om scherp te krijgen in het debat.”

Voor de in hun ogen dringend noodzakelijke verbetering van regie en coördinatie adviseren ze de instelling van een Regieraad Beton. Die valt in hun ogen samen te stellen uit opdrachtgevers, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven.

Slimmer samenwerken

Bij elkaar gaat in Nederland jaarlijks 25 tot 30 miljoen euro op aan betongerelateerd onderzoek. De beschikbaarheid van voldoende geld voor meer resultaat lijkt ze niet het grootste probleem. Nodig vinden ze op de eerste plaats “een slimmer samenwerken aan thema’s die evident relevant zijn voor de maatschappij”. Daarmee zou het vanzelf makkelijker worden om ook hiervoor eventueel benodigde extra middelen te vinden.

Een belangrijke oorzaak van de gesignaleerde fragmentering en het verlies van richting blijkt de verandering van de markt voor de sector. Deze had in het verleden Rijkswaterstaat als grote stuwende en sturende kracht. Stuwend als megaopdrachtgever en sturend op het gebied van innovatie, n odig om nieuwe opgaven, denk aan de Deltawerken, vorm te geven. Het was de tijd dat Rijkswaterstaat ook toonaangevend was als opdrachtgever voor onderzoek en als organisatie met veel expertise. Opdrachtgevers- en opdrachtnemersrollen zijn sindsdien veranderd. De overheidsdienst is uitgekleed, verantwoordelijkheden zijn meer bij de markt kom en te liggen.

Inmiddels blijkt beton in het onderwijs meer en meer naar de marge verdreven. Promovendi komen vooral uit China. Een heldere agenda zou meer jongeren enthousiast kunnen maken voor het werken met beton, aan maatschappelijk relevante zaken, denken Pries en Straatman. Als voorbeelden noemen ze de verwachte enorme vernieuwingsopgave voor waterstaatswerken, de opkomst van binnenstedelijk (ver-)bouwen en nieuwe bouw- en renovatiewijzen.

Reageer op dit artikel