nieuws

Ontslagbescherming payroll zelfde als gewone werknemer

bouwbreed Premium

Ontslagbescherming payroll zelfde als gewone werknemer

Payrollers krijgen een ontslagbescherming die dezelfde is als voor gewone werknemers. Dit blijkt uit een regeling die minister Asscher heeft gepubliceerd.

In de visie van Asscher is een payroller feitelijk werknemer van het inlenende bedrijf. Dat het payrollbedrijf formeel de werkgever is, doet daaraan niets af. Dat uitgangspunt is leidend geweest bij de regeling. Bovendien haakt hij aan bij enkele rechtelijke uitspraken waarin de rechter ook al aan heeft gegeven de arbeidsrelatie met de inlener belangrijker te vinden dan de formele relatie met het payrollbedrijf.

Ontslagbescherming

In zijn regeling wijst de bewindsman verder op de afspraken die in 2013 zijn gemaakt in het sociaal akkoord. Die houden in dat de ontslagbescherming van werknemers die via een payrollbedrijf werkzaam zijn bij een werkgever, zodanig geregeld wordt dat zij dezelfde ontslagbescherming hebben als werknemers die rechtstreeks in diens zijn van dezelfde opdrachtgever.

Asscher verwacht dat door die regels de overeenkomsten tussen payrollbedrijven en opdrachtgevers aangepast zullen worden omdat anders dan nu het beëindigen van een payrollovereenkomst onvoldoende grond zal zijn voor het verlenen van een ontslagvergunning aan het payrollbedrijf.

Onvoldoende grond

Bij de beoordeling van een voorgenomen ontslag door een payrollbedrijf moet het UWV of de rechter kijken naar de omstandigheden bij de inlener. Die zijn bepalend. Het opzeggen van een overeenkomst tussen inlener en payrollbedrijf is dan onvoldoende grond voor ontslag. Gekeken moet worden of bij de opdrachtgever sprake is van omstandigheden die leiden tot toestemming voor ontslag.

Als voorbeeld haalt Asscher een opzegging van het contract aan omdat de inlener meent dat de werknemer onvoldoende functioneert. Dan mag alleen maar worden ingestemd met het ontslag als aan de voorwaarden voor ontslag wegens onvoldoende functioneren bij en door de opdrachtgever is voldaan.

Reageer op dit artikel