nieuws

Geen schaliegaswinning deze kabinetsperiode

bouwbreed Premium

Geen schaliegaswinning deze kabinetsperiode

VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken belooft geen schaliegas te gaan winnen in deze kabinetsperiode als de PvdA dat graag wil. Daarmee geeft hij bij voorbaat al gehoor aan een motie van de PvdA hierover waar dinsdag in de Tweede kamer over gestemd gaat worden.

Of zijn uitspraak ook betekent dat er deze kabinetsperiode geen proefboringen plaatsvinden, liet hij in het midden. Kamp denkt verder nog een half jaar nodig te hebben voor het onderzoek naar nut en noodzaak van schaliegas en of het verantwoord kan worden gewonnen. Dat was oorspronkelijk voor de PvdA voorwaarde om eventueel in te stemmen met winning van schaliegas.

Op basis van die uitkomsten bekijkt het kabinet in de tweede helft van volgend jaar of er proefboringen kunnen worden gedaan, aldus Kamp. Of dat meteen gebeurt, is nu onduidelijk.

Reageer op dit artikel