nieuws

Emancipatie in bouw nog ver weg

bouwbreed Premium

De emancipatie in de bouw ligt nog ver achter bij andere economische sectoren. De laatste tien jaar is het aandeel vrouwen in de sector nauwelijks gegroeid.

Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor van het Sociaal Cultureel Planbureau (CPB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 8 Procent van alle werknemers in de bouw is vrouw. Het aandeel vrouwen onder leidinggevenden ligt op 4 procent. Het gaat om metingen over het jaar 2012. Wel is de instroom van vrouwen in de bouw de laatste tien jaar verbeterd. In 2003 lag het aandeel vrouwen 2 procentpunt lager, op 6 procent. Sinds de crisis is het aandeel vrouwen onveranderd gebleven.

De Nederlandse bouwnijverheid blijft met deze cijfers ver achter bij andere sectoren. Gemiddeld is de vrouwelijke arbeidsdeelname 45 procent van het personeelsbestand. Dat is een verbetering van 4 procentpunt vergeleken met tien jaar geleden.

In de zorg ligt het vrouwenaandeel boven de 80 procent. Na de bouw is de industrie de bedrijfstak met de minste vrouwen. Het aandeel ligt daar net boven de 20 procent.

Zetels

In de raden van bestuur van bouw- en installatiebedrijven is 6 procent van de zetels vergeven aan vrouwen. Bij de raden van commissarissen is 21 procent van de tafel niet bezet door mannen. Bij de inbreng in besturen zijn de bedrijven die bij de vijfhonderd grootste bedrijven van Nederland horen, doorgemeten.

Binnen het beeld past het dat vrouwen in de bouw een stuk minder verdienen dan mannen: 19 procent. Gecorrigeerd voor leeftijd en beroepsniveau is het verschil zelfs nog hoger: 21 procent. Bij bijna alle deelsectoren ligt het gecorrigeerde verschil (veel) lager. Gemiddeld liggen de (gecorrigeerde) verschillen in beloningen van vrouwen en mannen die ongeveer dezelfde functie doen op 8 procent.

Alleen in de delfstoffenwinning worden vrouwen meer achtergesteld. Een deel van de inkomensdiscriminatie komt door verschil in onderhandelingsstijlen als het gaat om salarishoogte. Mannen zouden beter onderhandelen en vragen vaker om opslag.

Het ziet er volgens de Emancipatiemonitor niet naar uit dat de bouw snel meer vrouwen zal herbergen. Wel kiezen steeds meer meisjes een bètarichting, maar nog altijd minder vaak dan jongens. Het aandeel meisjes dat op de middelbare school het Natuur en Techniekprofiel kiest steeg op de havo van 15 procent in 2007/’08 naar 26 procent in 2013/’14, en op het vwo van 20 naar 38 procent. In het hbo groeide het percentage vrouwelijke studenten in bètarichtingen van 14 naar 20 procent. Op de universiteit blijft het aandeel steken op 26 procent.

Reageer op dit artikel