nieuws

Corporaties blijven in crisis bouwen

bouwbreed Premium

Corporaties blijven in crisis bouwen

Corporaties hebben hun nieuwbouwproductie in de crisisjaren gestaag opgevoerd. Tussen 2009 en 2013 steeg het aantal opgeleverde huurwoningen met 50 procent. Dat blijkt uit een analyse van Brinkgroep.

In 2013 werden 50 procent meer huurwoningen gebouwd in vergelijking met 2009. In vier jaar tijd zijn corporaties zo’n 9000 meer huurwoningen gaan bouwen. In 2013 kwamen ze tot een aantal van rond 27.000.

Corporaties sorteerden waarschijnlijk voor op de nieuwe woonwet waarin de volkshuisvesters worden teruggedrongen naar hun kerntaak: sociale huur.

Niet verrassend is dan ook dat het aantal nieuwe koopwoningen dat in 2013 werd opgeleverd, halveerde in dezelfde periode, van zo’n 11.000 naar 5000 woningen. Per saldo bouwden de corporaties vorig jaar 3000 woningen meer dan vier jaar eerder.

Dieptepunt

Brink Groep kijkt niet vooruit naar 2014. Hoogstwaarschijnlijk zal de bouwproductie door woningcorporaties dit jaar flink slinken. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is de vergunningenafgifte voor woningcorporaties tot een historisch dieptepunt gedaald. De Vernieuwde Stad, een groep van 23 grootstedelijke woningcorporaties, verwacht dit jaar 33 procent minder woningen (koop en huur) te bouwen.

Zorgelijk is volgens Brink Groep dat de voorraad woningen met een lage huur (tot 375 euro) in een snel tempo is gedaald. Ymere deed het meeste van dit soort huizen van de hand: 5200. De Amsterdamse corporatie kreeg er daarentegen 1500 dure woningen boven de huurtoeslaggrens bij.

Ymere staat ook in het rijtje corporaties dat in 2013 de meeste nieuwbouwwoningen bouwde. Evenals WonenBreburg, TBV Wonen en Woonzorg Nederland bouwde Ymere rond deachthonderd nieuwbouw huurwoningen in 2013.

Opvallend is verder dat corporaties steeds meer woningen verkopen en dat er ook meer gesloopt wordt. Rochdale verkocht de meeste woningen (2500). Ook opmerkelijk: twaalf corporaties bezitten samen meer dan de helft van alle grondposities. Grootste grondbezitter: Ymere met 3,4 miljoen vierkante meter grond, waarvan 3,1 miljoen zonder bouwbestemming. Lefier verkocht het meeste grond: 400.000 vierkante meter.

Reageer op dit artikel