nieuws

Consument boycot bouwcongres Blok

bouwbreed

De Vereniging Eigen Huis en de Woonbond boycotten een congres over bouwkwaliteit dat met geld van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt georganiseerd. De twee consumentenorganisaties menen dat het programma te weinig ruimte laat voor het geluid van de klant. “Het is een aanbodsymposium”, zegt Ronald Paping, directeur van de Woonbond.

De consument aan het stuur. Transparante, begrijpelijke bouwregels. Meer betrokkenheid van de koper tijdens het bouwproces. Een onafhankelijke benchmark. Het zijn stuk voor stuk adviezen van de parlementaire Commissie Huizenprijs dat in 2013 rapporteerde. Nauwelijks een jaar later staan bouw en consument recht tegenover elkaar.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakt er geen geheim van. De positie van de consument moet worden versterkt, vinden ambtenaren. Ook minister Blok heeft in Kamerbrieven beloofd dat hij zich daarvoor zal inspannen. Blok heeft zelfs al aangekondigd dat hij het Burgerlijk Wetboek wil aanpassen. Of het zo ver komt is echter een tweede. Paping heeft er een hard hoofd in. Het verzet in de bouw is groot. Er speelt nog een politiek beladen dossier. Blok wil de kwaliteitsborging in de bouw anders regelen. De gemeentelijke bouwvergunning in het voortraject zal verdwijnen en plaatsmaken voor een oplevertoets. De bouwer zal zelf meer moeten instaan voor de kwaliteit. Ook daarover is het laatste woord nog niet gevoerd.

In de mist van het lobbygeweld kan Paping, directeur van de Woonbond, de Haagse ontwikkelingen nauwelijks bijbenen. Bovenal is hij sceptisch: “Voor je het weet heb je een old-boysnetwork-achtig gebeuren. Wie gaat wie controleren? En hoeveel certificerende partijen zijn er eigenlijk? En wat als er straks allerlei gebouwen instorten?”

Ook over de positie van de consument maakt de ‘huurdersbaas’ zich zorgen. Ondanks alle mooie woorden van Blok en ambtenaren, signaleert Paping namelijk dat de bouwlobby nauwelijks meegeeft. Daarom boycot hij een congres over kwaliteitsborging dat wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en dat door de uitgever van deze krant wordt georganiseerd. “Waarom? Wij vinden dat het programma te eenzijdig is gericht op het aanbod. Waar is die consument? Is er al onderzoek gedaan?”

Niet komen opdagen, “nee”, verkopen. Het lijkt een zwaktebod. Paping wil juist een statement maken. En of hij er nou wel of niet is: het consumentengeluid is te klein om te worden gehoord.

Hij herinnert zich een bijeenkomst over het Bouwteam, het door toenmalig minister Spies aangestelde team dat met adviezen innovatie in de bouw moest aanjagen. In een zaal met 250 ‘bouwprofessionals’ werd zijn verhaal “ondergesneeuwd”.

Wat valt Blok kwalijk te nemen? Hij zet zich toch juist in voor de woonconsument? Paping moet het nog zien. “Tijdens de crisis hoor je iedereen zeggen dat de klant automatisch meer te zeggen heeft. Ik denk dat het niet zo is. De omstandigheden zijn weliswaar anders, maar ik heb niet het idee dat er psychologisch iets is veranderd bij de mensen die veel invloed hebben, terwijl kantelen toch echt begint bij een andere mindset. Of de Commissie Huizenprijzen voor niets is geweest? Het is wel heel erg stil geworden.”

“De wereld wordt gedomineerd door professionals”, oordeelt Paping. Dat is volgens hem het grote probleem in de bouw. Hij geeft toe dat de consument zich meer zou moeten laten gelden. Niet alleen bij discussies over bouwregels, maar ook als het gaat over bijvoorbeeld het politieke dossier ‘wonen en zorg’. “We hebben gewoon te weinig geld. Wij kunnen niet full-time mensen inzetten.”

Resteert een vraag: Is het eigenlijk wel een taak van de minister om te zorgen voor meer tevreden woonconsumenten? Paping is resoluut: “Dat lijkt me wel. De consument is het doel van alle economische activiteit. Hij moet weten wat hij koopt en als een product niet goed werkt, moet hij weten waar hij zijn recht kan halen. Neem de nul-op-de-meterwoningen. Zit de besparing in de bouwkundige maatregelen of in het gedrag van de gebruiker zelf? Daar kun je ellenlange discussies over voeren. Als consument win je die discussies nooit.”

Reageer op dit artikel