nieuws

Buitendijkse haven Flevoland stap dichterbij

bouwbreed

Provinciale Staten van Flevoland hebben unaniem ingestemd met de realisatie van de haven van Flevokust. Daarbij hebben de leden van Provinciale Staten het investeringsvoorstel goedgekeurd. In precies een jaar is een geheel nieuw, haalbaar plan ontwikkeld en uitgewerkt. Daarmee kan de haven van Flevokust worden gerealiseerd.

De realisatie van de buitendijkse container- en overslaghaven ten noorden van Lelystad is stappen dichrbij gekomen. Daarmee komt na een jaar een eind aan de onzekerheid rond Flevokust. Op 17 december 2013 wees de gemeenteraad van Lelystad de toen voorliggende plannen van de hand. Provinciale Staten hebben vervolgens op 18 december het initiatief voor de realisatie van de haven naar zich toe gehaald met een motie om alles in het werk te stellen om Flevokust alsnog te realiseren. 

Flevokust stond toen al een groot aantal jaren op de beleidsagenda van de provincie. De realisatie is belangrijk voor de economische structuurversterking en de werkgelegenheid van de regio.

Instemming met het investeringsvoorstel maakt de realisatie van de buitendijkse haven financieel mogelijk. Naar verwachting start de aanbesteding van de haven in het voorjaar van 2015. De provincie investeert 5 miljoen uit de Zuiderzeelijn-gelden in het project. Daarnaast ontvangt het havenproject bijna 10 miljoen aan subsidies, 7,4 miljoen vanuit het Rijks-subsidieprogramma Beter Benutten en 2,5 miljoen vanuit het Europes Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Reageer op dit artikel