nieuws

Windparken op zee blijken financieel aantrekkelijk

bouwbreed Premium

Windparken op zee blijken financieel aantrekkelijk

De opbrengst van de plannen uit het Energieakkoord voor windparken op zee overtreft de kosten ruim. Om de plannen te realiseren is een investering van maximaal 1,2 miljard euro nodig, terwijl de opbrengst maximaal 12,3 miljard euro bedraagt. Dat blijkt uit een maatschappelijke kosten-baten-analyse.

De analyse werd uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de stichting Natuur & Milieu. In het onderzoek staat dat investeren in windenergie de welvaart in ons land kan stimuleren, mits hoge klimaatschade wordt voorkomen.

Natuur en Milieu tekent bij de positieve bevindingen aan dat de kosten van klimaatschade door de uitstoot van CO2 cruciaal zijn in de berekeningen. Daarbij moet dan ook rekening worden gehouden met verwante kosten zoals die van lucht en watervervuiling.

Gevolgen klimaatverandering beheersbaar

In dat verband merkt Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu, op dat voorzichtigheid geboden is bij eenzijdige economische kostenberekeningen voor windenergie. Hij waarschuwt dat het ontwikkelen van gunstige verdienmodellen niet de reden is om windmolenparken te bouwen, maar dat het doel ervan is de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar te houden. Wagenaar vindt het daarom belangrijk de klimaateffecten, vertaald naar CO2-kosten, door te berekenen. “Anders krijg je het bizarre effect dat we juichen voor het beste verdienmodel voor een windmolen, terwijl in dat scenario de klimaatschade het grootste is.” Hij wijst er op dat de gevolgen van klimaatverandering momenteel niet zijn te overzien. Wel is het mogelijk door investeringen in bijvoorbeeld windenergie de schade zoveel mogelijk te beperken.

Windenergie is een alternatief voor gas, waardoor ook in de toekomst kan worden voorzien in de energiebehoefte. Een aspect dat vaak niet wordt genoemd in onderzoeken, is dat windmolens financieel aantrekkelijk zijn.

Reageer op dit artikel