nieuws

Wildgroei onredelijke eisen

bouwbreed Premium

Wildgroei onredelijke eisen

Onredelijke of buitenproportionele eisen spelen marktpartijen die een kleiner project in een gemeente willen ontwikkelen, parten. Architectuur Lokaal komt de ondernemers tegemoet en presenteert vrijdag een handleiding.

Gemeenten zetten kleine ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en bouwende ontwerpers steeds vaker klem door onredelijke of onduidelijke eisen te stellen bij de gunning van een kleiner ontwikkelproject. De herontwikkeling van een oud gemeentehuis, het realiseren van een afzonderlijk rijtje woningen; het is een groeiende categorie overheidsopdrachten waarvoor geen duidelijk aanbestedingskader bestaat.

“We staan aan de vooravond van de grootste verkoopronde van vastgoed door de overheid”, signaleert Michel Geertse, projectleider bij Architectuur Lokaal. “Ondertussen zien we een wildgroei aan kleinschalige ontwikkelcompetities. De overheid trekt zich steeds verder terug en grote gebiedsontwikkelingen komen steeds minder vaak voor.”

Achterhaald

Bij die kleine ontwikkelcompetities gaat in de uitvraag veel mis. Zo zag Geertse dat een gemeente al in de selectiefase een prijs en een plan eiste; een aanbestedingsrechtelijke doodzonde. Ook worden ondernemers regelmatig geconfronteerd met achterhaalde grondprijzen, buitensporige eisen en een wirwar van procedures. “Je komt knoeperts van juridische fouten tegen. Zo weten gemeenten vaak niet dat de Aanbestedingswet niet van toepassing is als een project voor eigen rekening en risico wordt ontwikkeld en dan tuigen ze toch een volledige Europese aanbesteding op, met alle kosten van dien.”

Bij dit type projecten missen de marktpartijen ook vaak de kennis van het aanbestedingsrecht. “Het is een heterogene groep kleinere partijen: een uitbater van een horecaketen die een grand-café in een gemeentehuis wil ontwikkelen of een kleine ontwikkelende bouwer.”

Architectuur Lokaal heeft in navolging van Kompas light, de aanbestedingshandleiding voor ontwerpopdrachten, een handleiding ontwikkeld voor bepaalde ontwikkelcompetities. Opdrachtgevers kunnen daarmee digitaal de uitvraag eenvormig en proportioneel vormgeven.

Reageer op dit artikel