nieuws

Verbeterplan ventilatie is mislukt

bouwbreed Premium

De bouw slaagt er niet in de ventilatie in nieuwbouwwoningen te verbeteren. Het actieplan dat daartoe in 2012 is ondertekend door alle grote brancheorganisaties is mislukt.

Dat laten minister Blok (wonen) en staatssecretaris Mansveld (milieu) weten aan de Tweede Kamer. In 2012 werd het actieplan opgesteld omdat was gebleken dat in 50 procent van de nieuwbouwwoningen de ventilatie bij oplevering ondermaats was. Met het actieplan moesten in 2015 alle nieuwbouwwoningen een goed werkend ventilatiesysteem hebben dat voldoet aan het Bouwbesluit en de eisen van de opdrachtgever. Dat doel wordt niet gehaald.

Het actieplan is ondertekend door veertien partijen, waaronder Neprom, NVB, Aedes, BNA, Bouwend Nederland, SWK, Uneto-Vni, Vereniging Eigen Huis en beide ministeries. Zij committeerden zich enerzijds de verlangde prestaties op te nemen in de programma’s van eisen en anderzijds bij oplevering met gecertificeerde proeven de eindkwaliteit vast te leggen.

Nu laten Mansveld en Blok weten dat de doelstellingen niet gehaald worden. Kopers en huurders vragen niet expliciet naar de kwaliteit van de ventilatie, waardoor een prikkel ontbreekt, verdedigen zij het falen. “Architecten, bouwers en installateurs worden zo onvoldoende geprikkeld om goede kwaliteit te leveren.”

De beloofde kwaliteitstoets vindt bij oplevering vaak evenmin plaats. Cijfers ontbreken omdat slechts enkele corporaties gegevens hebben aangeleverd. Gegevens over van de koopsector ontbreken in het geheel vanwege “Onoverkomelijke juridische bezwaren en praktische problemen.”

Dat probleem lost zichzelf echter vanzelf op als eenmaal de kwaliteit bij oplevering door private partijen wordt getoetst, stellen de bewindslieden. Een kwaliteitstoets ventilatie kan dan worden meegenomen bij een toetsing van de woningkwaliteit in brede zin. Het is niet duidelijk of inmiddels al afspraken bestaan over deze oplevertoets.

Reageer op dit artikel