nieuws

Van Wijnen ziet af van atv-maatregel

bouwbreed

De directie van Van Wijnen is teleurgesteld over het vakbondsverzet tegen de tijdelijke vermindering van het aantal atv-dagen, maar beoordeelt het als niet zinnig hierover de strijd aan te gaan. De maatregel is daarom ingetrokken.

Met de Centrale Ondernemingsraad van Van Wijnen was vorig jaar overeenstemming bereikt over het inleveren van twee atv-dagen in zowel 2014 als 2015. Die maatregel werd bedacht op het dieptepunt van de economische crisis, legt commercieel-directeur Joost van Kimmenaede uit. “Gelukkig gaat het inmiddels economisch weer wat beter.”

Om de moeilijke periode zo goed mogelijk door te komen had de directie samen met de ondernemingsraden in het bedrijf gesproken over mogelijkheden om de kosten terug te brengen. Daaruit kwam in het vierde kwartaal van 2013 een pakket maatregelen voort. Het inleveren van twee atv-dagen was hiervan een onderdeel. De atv-maatregel gold voor alle 1400 vaste medewerkers in alle geledingen van het bedrijf. “Hij is voortgekomen uit een voorstel van de Centrale Ondernemingsraad”, onderstreept Van Kimmenaede met klem. “Die bepleitte een maatregel voor een beperkte periode die zou moeten gelden voor iedereen in de organisatie. Zo behoud je een collectief gevoel, was het idee. Hij treft niet speciaal één groep, de uta-mensen, bouwvakkers, mensen aan de top of, pakweg, mensen met een leaseauto.”

“Als directie waren wij erg blij met de suggestie van de Centrale Ondernemingsraad. Dat je met een maatregel die over minder gaat, niet iedereen in de organisatie gelukkig maakt, begrijpen wij wel. Enkele ontevreden mensen hebben zich bij de bond gemeld en die is een hoop lawaai gaan maken. Wij hadden het idee dat het grootste deel van onze mensen het nog steeds een goed idee vond maar de bond heeft ons formeel aangeschreven dat we de cao doorkruisen.”

Strijd

Juridisch klopt dat laatste natuurlijk, realiseert hij zich. “Maar we hebben ook helemaal geen behoefte om een juridische strijd met de vakbonden aan te gaan over iets wat in onze optiek binnen de organisatie als een positief signaal is ontstaan.”

De dit voorjaar afgesloten cao is algemeen verbindend, brachten de bonden tegenover Van Wijnen naar voren. Reden genoeg kritisch te kijken naar de tekst voor de volgende cao, luidt de reactie daar weer op.

Het resultaat is nu dat iedereen zijn twee ingeleverde dagen formeel terugkrijgt. Van Kimmenaede: “Het staat iedereen vrij om ze op te nemen of dat niet te doen.”

Reageer op dit artikel