nieuws

Overleg kosten emvi nodig

bouwbreed Premium

Overleg kosten emvi nodig

Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten razendsnel met elkaar in gesprek over de kosten van emvi. Dat concludeert USP Marketing Consultancy.

Een aanbesteding op economisch meest voordelige inschrijving (emvi) kost een mkb-aannemer gemiddeld 46 procent meer dan een traditionele aanbesteding. Dat blijkt uit onderzoek van USP in opdracht van MKB Infra.

“Bijna negen op de tien opdrachtnemers heeft de offertekosten zien stijgen door emvi. Hier moet aandacht aan worden geschonken vanuit zowel opdrachtnemers- als opdrachtgeverszijde. Enerzijds wil de opdrachtnemer het niet te mooi maken en anderzijds vraagt de opdrachtgever niet te veel”, aldus onderzoeker Henri Busker.

Het onderzoek komt iets hoger uit dan een eerder onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) waar een kostenstijging van 42 procent uit kwam. Het EIB constateerde wel dat bij kleinere projecten de kosten zo’n 10 procent van de contractwaarde uitmaakten. De totale aanbestedingskosten zijn weliswaar ook met 10 procent gedaald, maar dat komt vooral doordat minder openbaar wordt aanbesteed.

USP ziet verder dat opdrachtgevers steeds minder vaak een vergoeding betalen voor het kwalitatieve werk van de inschrijvers. Als daar wel een vergoeding tegenover staat, dan staat die in geen verhouding tot het geleverde werk.

Overleg

Het marketingbureau adviseert dan ook met opdrachtgevers om de tafel te gaan zitten voor overleg. Daarbij zijn twee gespreksonderwerpen van belang: de kosten en de vergoeding. Discussie over het fenomeen emvi-aanbesteding moet echter evenmin uit de weg worden gegaan. “Traditioneel hoeft niet altijd verkeerd te zijn.”

Dat wordt geboekstaafd door de uitkomst dat steeds meer mkb-aannemers liever inschrijven op een aanbesteding op laagste prijs dan op een emvi-aanbesteding. Hun aantal steeg van 23 procent vorig jaar naar 50 procent dit jaar. Tegelijkertijd daalt het aandeel aannemers dat denkt dat emvi meer kansen biedt, van 38 naar 35 procent.

Een positieve uitkomst is dat de transparantie bij opdrachtgevers lijkt toe te nemen. Twee derde van de opdrachtgevers maakt standaard de prijs bekend. Een jaar eerder was dat 10 procentpunt lager. Nog belangrijker is dat het percentage opdrachtgevers dat de prijs nooit bekend maakt, gedaald is van 23 vorig jaar naar 9 nu.

Reageer op dit artikel