nieuws

‘Ja tegen minder afval, nee tegen paarse krokodil’

bouwbreed

Prima dat Europa wat wil doen aan de afvalberg, maar de manier waarop is op een aantal punten contra-productief. Bovendien leidt de regelgeving tot paarse krokodillen, vreest aannemersfederatie FIEC in een commentaar op de afvalrichtlijn van de Europese Commissie.

Dat zwaar wordt ingezet op recycling en hergebruik van afval, is voor de FIEC prima. Maar het is weinig realistisch te veronderstellen dat in 2025 alle materiaal dat kan worden hergebruikt, ook daadwerkelijk weer als bruikbare grondstof wordt toegepast. Storten van te hergebruiken afval verbieden in 2025, is dan ook een tikkeltje te ambitieus, vindt FIEC.

Dit geldt temeer omdat de definities niet helemaal kloppen. Aan de ene kant veroordelen die vaak wel herbruikbaar afval tot de vuilstort. Aan de andere kan de ambitie tot recyclen beperkt worden doordat sommige vormen van hergebruik en recycling niet als zodanig erkend worden.

Een voorbeeld daarvan is de toepassing van afval als toeslagmateriaal. FIEC vindt het niet te begrijpen dat de Commissie voorstelt onderscheid te maken tussen toeslagmateriaal dat in een werk wordt gebruikt en dus bijdraagt aan hergebruik, en materiaal dat minder aan te bevelen is omdat het beschouwd wordt als de verkeerde soort afval. Dat onderscheid draagt niet bij aan minder afval.

Bijdrage uitfaseren

FIEC is wel voorstander van criteria voor afval waar niets meer mee kan. Deze criteria moeten ontworpen en geschreven worden om het omgaan met bouw- en sloopafval op bouwplaatsen te versimpelen. Bovendien mogen de criteria geen beperking opleveren van hergebruik van milieutechnisch veilige materialen, maar moeten je juist een bijdrage leveren aan het uitfaseren van gevaarlijke stoffen.

De federatie is geen voorstander van uitbreiding van verantwoordelijkheid van producenten tot de afvalfase. Dat kost geld dat aannemers wellicht niet op klanten kunnen verhalen.

Reageer op dit artikel