nieuws

Investeringen landen eurozone tellen niet mee voor tekort

bouwbreed

Landen in de eurozone mogen extra geld voor investeringen in banen en groei aftrekken van hun tekort. Dit is een van de onderdelen van het EU-offensief voor groei en banen.

De Europese Commissie heeft een investeringsplan ter waarde van 315 miljard euro voorgesteld om de Europese groei aan te zwengelen en meer mensen opnieuw aan een baan te helpen. Het plan bestaat uit drie grote onderdelen: de oprichting van een nieuw Europees Fonds voor Strategische Unvesteringen (EFSI), de opstelling van een betrouwbare projectpijplijn die investeerders moet verleiden te investeren in grote infra-projecten, en een ambitieus stappenplan om Europa aantrekkelijker te maken voor investeringen en knelpunten in de regelgeving weg te nemen.

De Europese Commissie schat dat de voorgestelde maatregelen het bbp van de EU de komende drie jaar met 330 tot 410 miljard euro kunnen verhogen en voor 1,3 miljoen nieuwe banen kunnen zorgen.

Multipliereffect

De Commissie steekt zelf 21 miljard in het offensief waarvan zij een multi­pliereffect van 15 verwacht. Daardoor kan de totale investering 315 miljard euro bedragen. In het Europees Parlement is waardering voor het plan, al wordt de multiplier wel heel ambitieus gevonden.

Een groot deel van de investeringen moeten plaatsvinden in alle vormen van infrastructuur: wegen, spoor, energie en breedband. Investeringen hierin worden gesteund met behulp van subsidies en zachte leningen.

Commissie-voorzitter Jean-Claude Jun­cker stelt voor dat het meeste geld naat de zuidelijke landen gaat omdat die volgens hem het zwaarst getroffen zijn door de crisis. Hij juicht het dan wel toe als de rijkere landen in het noorden zelf extra geld stoppen in het nieuw op te richten Europese Fonds voor Strategische Investeringen. Als lokker wil hij dat extra geld niet laten meetellen voor het toegestane begrotingstekort van maximaal 3 procent in een land.

Van de beschikbare 21 miljard steekt Juncker 16 miljard in langetermijninvesteringen. Dat moet in totaal 240 miljard opleveren aan investeringen in de reële economie. De resterende 5 miljard wil hij steken in financieringsfaciliteiten voor het midden- en kleinbedrijf. Dit laatste is vooral bedoeld om het tekort aan bankkredieten op te lossen voor deze bedrijven die gelden als banenmotoren.

Reageer op dit artikel