nieuws

Geringe belangstelling voor Energiebespaarfonds

bouwbreed

Het Energiebespaarfonds zal pas in 2015 vruchten afwerpen. Particuliere woningeigenaren zijn vooralsnog niet voldoende doordrongen van het nut van energiebesparing. Dat schrijft minister Blok (wonen) aan de Tweede Kamer. De bewindsman vindt het dan ook begrijpelijk dat het fonds dat zich richt op particuliere woningeigenaren vooralsnog geen succes is.

Dat laatste blijkt uit cijfers die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting bekendmaakte. De cijfers maken duidelijk dat in de eerste drie kwartalen van dit jaar 699 aanvragen voor een lening uit het Energiespaarfonds zijn binnengekomen. Een kleine vierhonderd energiebespaarleningen zijn daadwerkelijk verstrekt. Momenteel worden gemiddeld wekelijks tien leningen verstrekt.

“Daarmee blijft het aantal aanvragen en verstrekte leningen achter bij de verwachtingen”, zo laat een woordvoerster van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting weten. Hoe dit is te verbeteren, wordt onderzocht. Het uitgangspunt bij het van start gaan van het fonds was dat dit jaar zeker vijfduizend leningen zouden worden verstrekt.

Minister Blok maakt zich geen zorgen over de geringe belangstelling, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. “Voordat de particuliere eigenaar op zoek gaat naar financiering moet hij eerst bewust zijn van het nut van energiebesparing, handelingsperspectief krijgen en overtuigd worden om daadwerkelijk de investering te doen”, aldus de bewindsman. Hij verwacht dat een combinatie van maatregelen waaronder een voorlichtingscampagne zal zorgen voor voldoende belangstelling. Ook het toesturen van een energielabel aan huiseigenaren moet zorgen voor voldoende aanwas.

Het potje van het Nationaal Energiebespaarfonds bevat 300.000 euro. Het geld is grotendeels afkomstig van de Rabobank en de ASN bank. Het Rijk droeg 75.000 euro bij. Het gaat om een revolverend fonds, wat wil zeggen dat het geld van afgeloste leningen opnieuw wordt gebruikt om leningen te verstrekken.

Zonnepanelen

In totaal staat op dit moment een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro uit. Het geld wordt besteed aan onder meer hoogrendementsbeglazing, zonnepanelen en dakisolatie.

Om voor een lening in aanmerking te komen, moet informatie worden verstrekt over onder meer inkomen, schulden en over hoe het geld wordt besteed. Oneigenlijk gebruik van het fonds moet zo worden voorkomen.

Reageer op dit artikel