nieuws

Geld voor sectorplan architecten

bouwbreed Premium

Geld voor sectorplan architecten

De architectenbranche heeft 800.000 euro bijelkaar voor de uitvoering van een sectorplan. Het geld wordt gebruikt om de werkloosheid te lijf te gaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trekt 400.000 euro uit voor het plan, de rest van het geld komt uit de branche zelf.

Het sectorplan moet knelpunten op de arbeidsmarkt wegnemen. Zo wordt het voor bureaus mogelijk om werknemers met een flinke korting te laten bijscholen. “Ze vergroten hun kans op behoud van werk of zijn beter voorbereid op hun start in de beroepspraktijk”, meldt de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA), die het plan gaat uitvoeren. “Ook de bureaus hebben baat bij de regeling omdat hun medewerkers beter voorbereid zijn op de architectenpraktijk van de toekomst.” De stichting verwacht dat dit alles leidt tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de architectenbranche.

In het sectorplan is onder meer aandacht voor de beroepservaring voor pas afgestudeerden. Wie in 2015 afstudeert, moet eerst twee jaar beroepservaring opdoen. Ook wordt geïnvesteerd in werken met een Bouwwerk Informatie Model (BIM), certificering voor private kwaliteitsborging en het bevorderen van ondernemerschap.

Het sectorplan is opgesteld door de sociale partners in de architectenbranche (BNA, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie) en de stichtingen PEP (Professional Experience Program) en PAO (Postacademisch Onderwijs). Het plan treedt begin 2015 in werking. De SFA komt binnenkort met informatie over de regeling en uitleg over welke activiteiten daarvoor in aanmerking komen.

Crisis

Sectorplannen zijn bedoeld om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid te voorkomen en gevolgen van de crisis te bestrijden.

Eerder werden onder meer sectorplannen gemaakt in de timmerindustrie (7 miljoen euro), metalektro (13 miljoen) en platte-dakensector (4 miljoen euro).

Reageer op dit artikel