nieuws

Carrière: ‘Netwerken vormt een groot deel van mijn werkzaamheden’

bouwbreed

Frank Donkers (49) vervulde al verschillende managementfuncties binnen Kingspan Group. Onlangs is hij begonnen met een nieuwe baan als European Market Development Director binnen het concern. De bedoeling is dat hij nieuwe duurzame bouwconcepten van Kingspan op de Europese markt gaat introduceren.

Vanwaar deze overstap?

“Er is mij een kans geboden, wel binnen dezelfde onderneming, maar het is een overgang van een directiefunctie op divisieniveau naar een directiefunctie op groepsniveau. Het gaat om een nieuw e functie. Binnen de organisatie lag de focus altijd sterk op divisieniveau, waardoor de synergie tussen divisies in mindere mate aanwezig was. Daarom is deze functie op Europees niveau gecreëerd, met de mogelijkheid om op termijn diezelfde aanpak in andere delen van de wereld te leggen.”

Wat maakt u geschikt voor deze functie?

“Dat de principes en lijnen binnen bouw en vastgoed mij bekend zijn. Verder heb ik een relevant netwerk en vijfentwintig tot dertig jaar ervaring in internationale business. Dat helpt om voor verschillende landen in te stappen op dat niveau.”

Wat gaat u precies doen?

“Vooral inzoomen op trends en actualiteit, uitbouwen van nationale relaties naar internationale schaal en wegnemen van mogelijke belemmeringen in bepaalde landen en sectoren. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan regelgeving die per land sterk wisselt op aspecten als brandveiligheid en isolatie. Het gaat om concepten die we voor grote klanten in meerdere landen kunnen neerzetten. Nu zie je nog veel versnippering en is elk gebouw weer opnieuw een prototype. Dat gaan we nu op strategisch niveau doen.”

Wat wilt u bereiken in een paar jaar tijd?

“Dat concepten aanslaan en gedragen worden door opdrachtgevers en dat onze standaard leidt tot een kwaliteitsupgrade in de gebouwde wereld. We willen dat opdrachtgevers gaan inzien dat ze door verstandig om te gaan met vastgoed de laagste lifecycle-kosten hebben. Ze denken vaak niet op lange termijn en houden er geen rekening mee dat alle gebouweigenaren moeten voldoen aan de eisen van het Kyoto-verdrag om de broeikasgassen te verminderen.”

U zit in zeker vijftien netwerken en kennisplatforms. Waar haalt u de tijd vandaan?

“Die netwerken zijn de basis voor nationale en internationale contacten. Wellicht ga ik er aantal overdragen aan mijn opvolger, maar ik ga ze dan mogelijk ook weer inruilen voor vergelijkbare netwerken op internationaal niveau. Netwerken vormt een groot deel van mijn werkzaamheden. Het zorgt ervoor dat voor complexe projecten Kingspan ‘top of mind’ is.”

Reageer op dit artikel