nieuws

Cao-verf loopt vast op blokkade van Akzo en PPG

bouwbreed

CNV Vakmensen is onthutst over de blokkade van de grote fabrikanten tegen de nieuwe cao voor de verf- en drukinktindustrie. Al voor 5 november hadden de leden van de werkgeversorganisatie VVVF te kennen gegeven dat de leden in meerderheid akkoord zijn.

Akzo en PPG Coatings liggen dwars omdat bij beide ondernemingen nog geen bedrijfscao’s zijn afgesloten. De grote verffabrikanten vrezen in hun onderhandelingen last te hebben van de in de cao overeengekomen loonsverhoging van 1,75 procent. Akzo en PPG gaan zo ver dat ze dreigen hun lidmaatschap op te zeggen als de VVVF instemt met de cao voor de bereide verf- en drukinktindustrie. De bedrijven willen vrij zijn om de afspraken te volgen. Vanaf 23 september hebben de delegaties van werkgevers en werknemers pittig onderhandeld over de nieuwe verf-cao. Het onderhandelingsresultaat is inmiddels door alle leden van de vakbonden aangenomen. Omdat de meerderheid van de werkgevers eveneens voorstander is, leekt niets een snel akkoord in de weg te staan. CNV Vakmensen zegt zich overvallen te voelen.

Reageer op dit artikel