nieuws

Bouwplannen hinderen plaatsen van windmolens

bouwbreed Premium

Bouwplannen hinderen plaatsen van windmolens

Bij het ontwikkelen van plannen voor het inrichten van windparken in Noord-Holland moet rekening worden gehouden met voorgenomen woningbouw in gebieden waar windmolens moeten komen.

Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage. Plannen om in een gebied huizen te bouwen, kunnen ertoe leiden dat er minder mogelijkheden zijn voor het plaatsen van windturbines. Ook is het nodig geluidsbelasting van de turbines te onderzoeken en te kijken naar het effect van dit type energieopwekking op vogels en vleermuizen.

Met de aanbevelingen reageert de commissie op een milieueffectrapport van de provincie over het plaatsen van windturbines. In het algemeen is de commissie te spreken over de inspanningen van de provincie op dit gebied. In het rapport worden drie invalshoeken ontwikkeld voor het plaatsen van windturbines op land. Dit is nodig, omdat provincie en Rijk hebben afgesproken dat in Noord-Holland meer windenergie op het land moet worden gewonnen. Daarom zijn in een structuurvisie plaatsingsgebieden en spelregels voor het plaatsen vastgelegd.

Reageer op dit artikel