nieuws

‘Betonreparatiebranche ontwikkelt aandacht voor constructieve aspecten’

bouwbreed

De rol van bedrijven in de betonreparatiebranche is aan het verschuiven. Ze maken scenario’s voor het onderhoud van vastgoed. Daarbij worden constructieve aspecten betrokken, want het vastgoed moet gedurende de resterende levensduur functioneel en veilig blijven. Niet de opdrachtgever, maar de aanbieder bepaalt in toenemende mate welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

“Ieder lid van de VBR (de branchevereniging van gecertificeerde betonreparatiebedrijven) moet een betononderhoudskundige in dienst hebben. Die heeft mede constructieve kennis”, aldus Peter Nuiten, technisch directeur bij de Rendon Onderhoudsgroep in Arkel, tevens de nieuwe voorzitter van de VBR, met secretariaat in Naarden. “Niet alle betonreparatiebedrijven hebben voldoende kennis van constructies in huis”, vervolgt Nuiten. “Wij hebben constructieve aspecten in de loop der jaren bij het repareren betrokken. Daar was in de branche onvoldoende focus op.”

Als voorbeeld noemt Nuiten de Antillenflat in Leeuwarden, waarvan op 23 mei 2011 een galerijplaat afbrak en naar beneden stortte. “Daar was extra gewicht toegevoegd, een afwerk- of dekvloer op de galerij. Het beton was dikker en daardoor zwaarder dan in het ontwerp. Er moeten ooit scheurtjes te zien geweest zijn, voorafgaand aan de reparatie. In zulke gevallen wordt gekozen voor scheuroverbruggende coating, zonder de oorzaak van de scheurvorming te onderzoeken. Na het aanbrengen daarvan zijn de scheurtjes niet meer te zien”, aldus Nuiten. Maar de putcorrosie van de wapeningsstaven is daarmee niet gestopt. Uiteindelijk kan een vlaag wind tot de instorting geleid hebben. Maar de VBR-bedrijven hebben de constructieve aspecten nadrukkelijk in het vizier, verzekert Nuiten.

Verschuiving

De Vereniging van gecertificeerde Betonreparatiebedrijven heeft een gedreven voorzitter aan Peter Nuiten. Hij merkt op dat de rol van de branche aan het verschuiven is. “Het aantal mensen met technische kennis bij corporaties, overheden en aannemers neemt drastisch af. Dat geldt voor het hele veld. Particulieren en Verenigingen van Eigenaars (VVE’s) laten zich van alles wijsmaken. We komen regelmatig klassieke bouw- en onderhoudsfouten tegen. Daarom is het borgen van kennis een pijler van de VBR. Betonreparatiebedrijven moeten in toenemende mate zelf voorstellen doen in plaats van zich te laten voorschrijven. De rol van de adviseur verandert ook. Die adviseerde vroeger de opdrachtgever, maar nu meer de uitvoerende partij. Daarnaast, de budgetten van de opdrachtgevers worden kleiner. Dus moeten we op een andere manier naar onderhoud van beton kijken. Alles in één keer goed repareren kost veel geld. Er zijn andere scenario’s mogelijk. Daarbij staat voorop dat een constructie de resterende levensduur wel functioneel en veilig blijft. Binnen de VBR is het denken in scenario’s een speerpunt. We doen meer dan repareren. We geven vastgoedbeheerders advies over onderhoud en herinvesteringen in bestaande gebouwen. We willen ook graag samenwerken met aannemers die technische diensten voor opdrachtgevers overnemen. Scenario’s bedenken en aanbieden als gespecialiseerd onderaannemer, daar gaan we de branche voor klaarmaken”, aldus de voorzitter.

Meer kwaliteit

Bij de VBR zijn momenteel zestien bedrijven aangesloten, met een gezamenlijke omzet op het gebied van betonreparatie en -onderhoud van zo’n 250 miljoen euro. “Dat zijn eigenlijk te weinig leden. Er zijn zo’n 35 bedrijven met een certificaat dat voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL 3201 (‘Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies’). Daarnaast bestaan zo’n vijftig kleine ongecertificeerde bedrijven”, aldus Nuiten. Onder zijn voorzitterschap moet de branchevereniging verder groeien. Wat hebben bedrijven eraan? “Heel veel. De VBR-bedrijven stimuleren elkaar tot het leveren van meer kwaliteit, tot innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. We nemen bijvoorbeeld deel aan commissies die regelgeving ontwikkelen, leveren docenten voor opleidingen op elk niveau en ontwikkelen een arbocatalogus voor betonreparatiewerk. Het imago van de branche is heel goed. Steeds meer opdrachtgevers ontdekken dat een VBR-bedrijf aantoonbaar deskundig, ervaren en betrouwbaar is.”

Peter Nuiten

Peter Nuiten studeerde civiele techniek aan de TU Delft. “Ik ben afgestudeerd op hergebruik van vliegas en heb onderzoek gedaan naar portlandvliegascement.” Na zijn studie werkte Nuiten bij DHV, als materiaalkundig adviseur. “We onderzochten bijvoorbeeld de invloed van zure regen op beton. Uit proeven bleek de invloed zo gering, dat bescherming totaal onnodig was.”In 1988 werd Nuiten kwaliteitsmanager bij betonreparatiebedrijf BIM. Sinds 1992 is zijn functie technisch directeur. Vanaf 2009 heet het bedrijf Rendon. “Een fantastisch mooibedrijf. Een niet te grote organisatie, zodat ik ook nog wel eens op de steigers kom. Ik had altijd een hang naar uitvoering, wilde niet alleen adviseren maar ook invloed hebben op het eindresultaat.”

Reageer op dit artikel