nieuws

Architecten smeden kopers vrije kavels tot een collectief

bouwbreed

Hooijkaas en Evers lopen trots over het bouwterrein op een voormalig woonwagenkamp aan de Escamplaan in Den Haag. Aannemer EvertsenBouw uit Zwolle verzorgt er individueel maatwerk voor een collectief van zeven opdrachtgevers die bijeen zijn gebracht door EH Architects.

Op de locatie heeft de gemeente circa zestig vrije kavels verkocht. “Wij hebben kopers uitgenodigd samen op te trekken om daaruit voordeel te halen”, verklaren de architecten. De individuele opdrachtgevers probeerden ze duidelijk te maken dat het goedkoper is om bij de voorbereiding gezamenlijk op te trekken en vervolgens ook samen een bouwer in de arm te nemen. En, uiteraard niet te vergeten, een architect.

Twaalf van de zestig kopers hapten zowaar toe. De eerste fase van zeven woningen, alle verschillend, wordt momenteel gerealiseerd. “Deze huizen zijn van de mensen die meteen beslisten. Later meldden zich nog vijf mensen, daarmee gaan we aan de slag in de volgende fase.”

Welstandsvrij

Op het voormalige kamp mag welstandsvrij worden gebouwd. Dat is aantrekkelijk voor particuliere opdrachtgevers maar vormt ook een risico, menen Hooijkaas en Evers. “Zeker als de eerste woningen die gereedkomen er niet uitzien, is dat negatief voor de ontwikkeling van de rest van de wijk.”

Ze schetsen hoe sommigen nu eenmaal zuiver op zoek gaan naar de laagste prijs en die vinden in bijvoorbeeld een cataloguswoning. “Vaak zonder veel architectonische of ruimtelijke kwaliteit. Ook voor de eigenaar zelf, met het oog op de waardeontwikkeling op langere termijn, is dat niet gunstig, een mooie woning is beter te verkopen dan een lelijke.”

Een belangrijk argument waarom de twee hun diensten willen aanbieden aan groepen kopers op dit soort locaties is ook omdat ze denken dat het geheel daardoor aantrekkelijker wordt. “Iedereen kan naar eigen inzicht een woning bouwen. Maar als architect heb je tegelijk oog voor het grotere geheel. Je kunt daardoor de wijk stedenbouwkundig en architectonisch meer kwaliteit geven.”

De zeven huizen aan de Escamplaan in Den Haag die inmiddels in aanbouw zijn, zijn gebaseerd op een casco met verschillende buitenmaten, een vrije indeling en een variabel uiterlijk. Zes van de zeven huizen vormen een rij, op aaneengesloten kavels. Dat kunnen enkele kavels zijn of dubbele, in de breedte. De hoogte van de woningen kan ook variëren. De zevende woning staat los, op een kavel verderop. Aan de kop van de rij van zes woningen staat trouwens nog een zevende huis. Dat sluit weliswaar keurig aan op het geheel maar blijkt een individueel project van een andere bouwer.

Binnen het project zijn variaties te zien die veel verder gaan dan de gangbare opties van een ontwikkelaar. Zo krijgt een koper aan het eind van de rij een eigen fundering voor beide zijmuren in plaats van een gedeelde met de buren. Van buiten is dat overigens niet te zien, de zijmuur sluit gewoon aan op die van de buren. Met helemaal los bouwen van de rest, mikt deze opdrachtgever op volledig contactgeluidvrij wonen. Als enige, de rest kiest voor de gebruikelijke ankerloze spouw op een gedeelde fundering.

Bouwbesluit overstijgende keuzes waarvoor vrijwel iedereen in het collectief kiest, zijn er ook. Zo blijken de meeste woningen een inpandige berging te krijgen met een ingang aan de voorzijde. In plaats van het minimaal verplichte schuurtje in de tuin en een fietsenrekoptie aan de voorkant.

De gevels komen er per woning verschillend uit te zien. Baksteen domineert, maar metalen gevelbekleding en uitkragende kozijnen zitten er ook bij. “Als architect kun je zorgen dat toch een goed ogend geheel ontstaat.”

Kosten

De mogelijkheden om tegemoet te komen aan verschillende wensen zijn hier, zo stellen ze, veel groter dan bij de gangbare projectontwikkeling, zelfs als sprake is van veel kopersopties. Bovendien zouden daaraan vaak hogere kosten zijn verbonden.

“Zoals hier bouwen, is wel iets duurder dan een blok met gelijke woningen. Het is wat minder efficiënt. Maar bij elkaar gaat het niet om bedragen waarvan veel afhangt. Je moet denken aan een paar duizend euro extra per woning.”

Een financieel voordeel dat ze daartegenover zien, zijn relatief lage ontwikkelkosten. “Feitelijk gaat het dan om de kosten van de ontwikkelaar en de pr- en marketingkosten ten behoeve van de verkoop. Zo komen we, bij een goede kwaliteit, op bouwkosten rond 300 euro per kubieke meter. Bij een standaard plafondhoogte kun je het bedrag voor de vierkantemeterprijs met drie vermenigvuldigen.”

Model uitbouwen

EH Architects heeft met het organiseren van particuliere opdrachtgevers de afgelopen jaren succesvol een aantal projecten gerealiseerd. Door een groei van het aantal referentiewoningen ziet het de drempel voor nieuwe klandizie gaandeweg kleiner worden. Particulieren, projectontwikkelaars, beleggers of overheden: eenkennig als het gaat om opdrachtgevers zijn de bureau-eigenaren, Frank Hooijkaas en Ton Evers, overigens niet. Hun model voor de begeleiding van particuliere opdrachtgevers willen ze in elk geval verder uitbouwen. “We zijn al bezig met een nieuw cpo-project, een aantal epc-nulwoningen. Ook willen we graag aan de slag met leegstaande kantoren, om er bijvoorbeeld met particuliere opdrachtgevers samen appartementen in te maken. Dat worden wat ingewikkelder trajecten maar het moet volgens ons zeker mogelijk zijn. Van haast elk leegstaand gebouw is wel iets te maken.”

Reageer op dit artikel