nieuws

Actal: ‘Rapportage kabinet over regeldruk rammelt’

bouwbreed

De rapportage van het kabinet over de regeldruk rammelt. Daardoor is het nauwelijks mogelijk om te beoordelen of het kabinet de doelstelling van 2,5 miljard euro reductie wel haalt, vindt waakhond Actal.

“De verslaglegging over de reductiedoelstelling is onvolledig en weinig solide”, schrijft Actal aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Zo ergert het de regeldrukwaakhond dat alleen maar gerapporteerd wordt over maatregelen die meetellen voor de reductiedoelstelling van 2,5 miljard euro. En dat terwijl ook andere regels best effecten hebben op de lastendruk. En waarom het kabinet dat doet, is slecht beargumenteerd. Ook internationale regels ontbreken.

Actal vindt het daarnaast een omissie dat eenmalige veranderkosten door het kabinet weggelaten worden. Dit geldt te meer omdat regels wel heel vaak veranderen. Dat is dan ook een doorn in het oog van de Actal en nog meer van ondernemers. Het draagt ook niet bij aan het gevoel van ondernemers dat het kabinet daadwerkelijk wat doet aan de regeldruk.

In de rapportage van het kabinet zelf blijkt dat wel dat veranderingen in regelgeving de nodige kosten met zich meebrengen. Dat geldt vooral voor fiscale wetgeving die vaak ook structureel tot hogere administratieve lasten leiden.

Veranderingen

De Actal beveelt verder aan dat het kabinet zich eindelijk ook eens gaat houden aan het eigen beleid om veranderingen in wet- en regelgeving op vaste momenten in het jaar te doen, namelijk 1 januari en 1 juli. Dat scheelt bedrijven en burgers een hoop moeite om vrijwel dagelijks te moeten controleren of er weer iets veranderd is. De helft van nieuwe regelgeving wordt niet op de vaste momenten in werking gesteld.

Toekomstige wetgeving blijkt ook behoorlijk aan de prijs voor bedrijven. Zo zal de Wet werk en zekerheid die op 1 juli van kracht wordt de lasten met 24 miljoen doen stijgen. Zo kost alleen al de aanzegtermijn bij afloop van tijdelijke contracten bedrijven 8 miljoen. Dat geldt als de ondernemer de tijdelijke werkkracht tijdig schriftelijk informeert. Doet hij dat niet, dan kost hem dat extra loonkosten.

Het motiveren van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten kost de werkgever nog eens dik 5 miljoen aan nalevingskosten. De introductie van een transitievergoeding kost hem 11 miljoen. Dat is exclusief de vergoeding zelf die kan oplopen tot een jaarsalaris met een maximum van 75.000 euro. Het mkb in de bouw gaat dat dus geld kosten.

Reageer op dit artikel