nieuws

Aantal hijskranen komt langzaam in lijn met benodigde capaciteit

bouwbreed Premium

Langzaam komt de beschikbare hijscapaciteit weer in lijn met de vraag, al zal naar verwachting ook in 2015 het aantal kranen in Nederland voor het zesde jaar op rij dalen, zo meldt het ING Economisch Bureau in de zojuist verschenen Assetvisie kranen.

Sommige kraanverhuurders hebben hun eigen kranenpark dusdanig laten inkrimpen dat zij af en toe weer van andere kraanbedrijven inhuren. Door het economische herstel neemt de vraag in de bouw naar hijscapaciteit volgend jaar ook licht toe. De chemie kampt echter met lagere volumes, waardoor de vraag naar verticaal transport onder druk kan komen. Groeimarkt wordt het plaatsen van windturbines.

Einde krimp kranenpark in zicht

Voor het zesde jaar op rij daalde in 2014 het aantal kranen. In 2008 waren er nog bijna 2200 hijskranen in ons land. Dit jaar is dat aantal afgenomen tot circa 1400 kranen. Dat is een daling van meer dan 40 procent en hierdoor is het aantal kranen in Nederland nu lager dan aan het begin van de meting in 1990.

Gelijk op met bouwsectoren

Sinds 1990 daalde ook de investeringen in woningen en bedrijfsgebouwen met soortgelijke cijfers. Door de huidige lichte economische groei verwacht het ING Economisch Bureau voor 2015 een licht aantrekkend bouwvolume. Het kranenpark zal echter nog wel enigszins krimpen door dat er nog steeds overcapaciteit is in de markt.

De meeste kranen, naar schatting 60 procent, worden nog steeds ingezet in de bouwsector. Binnen de bouw is vooral de burgerlijke- en utiliteitsbouw (B&U) de belangrijkste afnemer.

Meer onderlinge inhuur

Nu het kranenpark in Nederland flink is afgenomen profiteren vooral middelgrote bedrijven, doordat onderlinge verhuur weer langzaam op gang komt. De middelgrote kraanverhuurders blijven het echter moeilijk hebben. In de concurrentie met de kleinere kraanbedrijven hebben zij in vergelijking relatief hoge vaste kosten en zijn ze minder flexibel. Daarnaast zijn ze vaker actief in de zwaar getroffen nieuwbouw.

Windmolens groeimarkt

Eén van de activiteiten waar verschillende kraanverhuurders zich, naast de bouwsector, op richten is het plaatsen van windturbines op land. In 2010 is na jaren van afname het aantal geplaatste windturbines weer aan het toenemen tot meer dan 100 in 2013. Om de doelstellingen uit het energieakkoord te halen, zal de komende jaren het aantal te plaatsen turbines toenemen. Voor het plaatsen van de nieuwe, vaak grotere windturbines zijn echter grotere kranen nodig van soms meer dan 600 ton, waarin kraanbedrijven die deze markt willen betreden wel moeten investeren, aldus ING Economisch Bureau.

Reageer op dit artikel