nieuws

Zuid-Holland reserveert geld voor bodemsanering

bouwbreed

Zuid-Holland reserveert geld voor bodemsanering

De provincie Zuid-Holland reserveert ruim 30 miljoen euro voor bodemsanering. Het geld is bestemd voor 231 spoedlocaties waar sprake is van bedreiging voor de volksgezondheid en ook de ecologie in de gevarenzone dreigt te raken.

Dat blijkt uit de concept-begroting voor 2015 die de provincie openbaar heeft gemaakt. De provincie kondigt aan ook mobiliteitsknelpunten aan te pakken. Het gaat onder meer om beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen. De zogeheten ‘reserve bereikbaarheid’ bevat voor de periode na 2015 ruim 22 miljoen euro. Daarbij tekent de provincie aan dat in de afgelopen collegeperiode in het bijzonder de toegankelijkheid van recreatie- en groengebieden is verbeterd.

De komende jaren wordt hieraan wederom aandacht besteed en wordt geïnvesteerd in verbindingen tussen de Zuid-Hollandse steden en het platteland. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, is vooralsnog niet bekend.

Voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder reserveert de provincie een bedrag van ruim 15 miljoen euro. Het betreft de ontwikkeling van een grotendeels agrarisch gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Wonen, glastuinbouw en infrastructuur zijn de pijlers van de gebiedsontwikkeling. In het noordelijk deel van het gebied wordt 20 procent dubbel ruimtegebruik voor de glastuinbouw mogelijk. Functiecombinaties met bijvoorbeeld waterberging en bedrijfsgebouwen maken dit mogelijk.

In de begroting is voorts ruim 2,5 miljoen euro gereserveerd voor restauratie van rijksmonumenten. Voor de sanering van glastuinbouw heeft de provincie 2,8 miljoen euro achter de hand. Provinciale Staten behandelen de begroting in november. Het is de laatste begroting van het huidige college van Gedeputeerde Staten.

Reageer op dit artikel