nieuws

Woningbouw in Haarlemse Parkwijk

bouwbreed Premium

Woningbouw in Haarlemse Parkwijk

In Haarlem-Oost verrijzen 187 eengezinswoningen en dertig appartementen voor senioren. Dat blijkt uit het bestemmingsplan Zomerzone Noord waarmee de gemeenteraad akkoord is gegaan.

Het plan heeft in het bijzonder betrekking op de Parkwijk. Hier wordt in samenwerking met woningbouwcorporatie Pré Wonen een grootschalig bouwproject gerealiseerd waarvoor de corporatie het stedenbouwkundig plan voor haar rekening heeft genomen. Uitgangspunt is het gefaseerd vervangen van de bestaande woningvoorraad door nieuwe huizen.

Er verrijzen sociale huur- en koopwoningen onder de projectnaam De Groene Linten. Ook komen er woningen in de vrijehuursector, stelt de gemeente. De eerste fase begint nog deze week met de bouw van 21 huizen nabij het Reinaldapark. In de volgende fasen maken alle andere verouderde eengezinswoningen in en rondom de Jan Sluyterslaan plaats voor nieuwbouw.

De woningen in het gebied Haarlem-Oost kampen volgens de gemeente met een flinke achterstand. Deze moet de komende jaren worden ingelopen. Pré Wonen heeft inmiddels haar volledige medewerking toegezegd om van Parkwijk weer een gewilde wijk te maken.

Reageer op dit artikel