nieuws

Wethouder Amsterdam: bouwen, bouwen, bouwen

bouwbreed

Wethouder Amsterdam: bouwen, bouwen, bouwen

Bouwen in Amsterdam is niet goedkoop maar de marktprijzen liggen er hoger en de afzet is nergens anders zo zeker, hield de hoofdstedelijke wethouder Laurens Ivens de deelnemers aan de zevende Bouwpoort voor. Bouwen, bouwen, bouwen, vatte de wethouder zijn prioriteiten samen voor de verzamelde bouwvertegenwoordigers in Nieuws­poort in Den Haag.

Amsterdam groeit met 10.000 inwoners per jaar. Als niet gauw meer woningen beschikbaar komen, heeft de stad een groot probleem. De komende jaren moet de bouwproductie meer dan verdubbelen en Ivens hoopt dat marktpartijen die opgave voor een belangrijk deel oppakken. “We hebben over de hele linie meer nodig. Alles is welkom, van sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen tot en met dure koopwoningen.” Voorstellen van bouwers voor tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen blijken eveneens een optie.

De afgelopen jaren liep de productie in de hoofdstad terug tot circa 2000 woningen per jaar. De wethouder mikt op een groei tot 2018 naar een jaarlijkse productie van 5000 woningen. Dit niveau blijft nodig tot 2040. De nieuwbouw moet het reeds bestaande tekort verminderen en daarnaast de groei opvangen van 810.000 inwoners nu naar de verwachte 1 miljoen in 2040.

Vooral aan middeldure huurwoningen is zo’n groot tekort, onderstreepte Ivens, dat de klandizie hiervoor in de rij zal staan. De bouw door beleggers in dit segment is de afgelopen jaren al gegroeid van 500 naar 1000 per jaar en hij hoopt dat dit er snel 2000 worden.

Particuliere opdrachtgevers die kavels kopen voor een eigen huis of, als collectief, voor een appartementengebouw staan ook massaal in de rij. Ze nemen momenteel zelfs een kwart van de totale woningproductie voor hun rekening. Ivens: “En als zij het aandurven, moeten ontwikkelaars en bouwers het toch zeker kunnen?”

Moeilijk

Aarzelingen die hij in de praktijk tegenkomt, kwamen ook naar voren uit de zaal. Amsterdam is een moeilijke omgeving om te bouwen. De grond voor de vrije sector duur, door de kosten voor grondverwerving en door het vereveningsysteem. Grondkortingen voor particuliere opdrachtgevers, corporaties en maatschappelijke instellingen zoals scholen moeten worden gecompenseerd door de vrije sector extra te laten betalen.

Oplossingen om toch voor iedereen betaalbare woningen te kunnen aanbieden, liggen, zo overweegt hij, onder meer in bouw die nadrukkelijker is toegesneden op de grootstedelijke markt. Gestapeld bouwen scheelt grond en is ook nodig gezien de verdichtingsopgave. Opties zijn wat de wethouder betreft ook kleinere binnenstedelijke woningen, voor starters met bijvoorbeeld maar één kamer. Tenslotte, zo weet hij, is de stad zelf voor velen wellicht nog de belangrijkste woonruimte.

Onzekerheden die samenhangen met het erfpachtsysteem, worden ook aangepakt, bracht hij verder naar voren. Ten slotte hoopt hij dat de wetgever corporaties ruimte wil bieden om ook buiten de sociale huursector actief te blijven. Binnen gebiedsontwikkelingen voorzien die sinds jaar en dag in een substantieel aantal middeldure huurwoningen. Een wetsvoorstel dat ze dwingt daarmee te stoppen, moet daarom in zijn ogen worden verworpen. “Geef corporaties in plaats daarvan de mogelijkheid om ook een bijdrage te leveren met woningen van 800 euro huur per maand of misschien iets meer.”

Reageer op dit artikel