nieuws

‘Verduurzaming samenspel tussen huurder, belegger en bouwsector’

bouwbreed

‘Verduurzaming samenspel tussen huurder, belegger en bouwsector’

Mogelijkheden om het energieverbruik van vastgoed terug te dringen zijn er volop. Duurzaamheid gaat echter verder dan het plaatsen van dubbelglas en het vervangen van oude installaties. Vier deskundigen zetten hun inzichten uiteen.

Duurzaamheid is voor Hans Joosten niet per definitie een ander woord voor energiebesparing. Joosten is partner in GebouwVoorJou, een organisatie die zich richt op het aanpassen van gebouwen zodat ze voldoen aan de wensen van de gebruikers. “Ons uitgangspunt bij GebouwVoorJou is dat verduurzaming niet alleen te maken heeft met de eigenaar van een gebouw. Wij stellen de gebruiker centraal”, zegt Joosten. “Op dit moment staat nog steeds de opdrachtgever boven in de bouwkolom en de werkvloer onderin. Dat systeem is in feite failliet. Wij willen de bouwkolom laten kantelen, zodat de gebruiker van het vastgoed centraal komt te staan en een gebouw wordt aangepast aan zijn specifieke behoeften.”

Perspectief van de gebruiker

Co-creatie is voor Joosten een sleutelwoord. Daarbij wordt gekeken naar de wensen van de gebruiker van een gebouw en hoe het vastgoed daaraan kan worden aangepast. “Wanneer je verduurzaamt vanuit het perspectief van de gebruiker, ga je de ideale werkomgeving creëren en dat zal ten goede komen van de productiviteit”, legt Joosten uit. “Dan heb je het over waarde en niet alleen over kosten.” Voor de aannemer is daarbij een belangrijke rol weggelegd. De aanbestedingsprocedure die Joosten voor ogen staat, is er niet op gericht een ondernemer te vinden die een klus tegen een redelijke prijs uitvoert. Het bedrijf met het beste idee binnen het beschikbare budget wint daarentegen de aanbesteding. “Vastgoed dat op die manier is verduurzaamd, werkt voor de gebruiker, wat natuurlijk ook in het voordeel is van de verhuurder. Het maakt dat de huurder blijft en de belegger investeert. Met die aanpak is verduurzaming een samenspel geworden van huurders, beleggers en de bouwsector.”

Ook Erik Richters, eigenaar van SOM Huisvestingsadviseurs en Projectmanagement, verdeelt zijn aandacht over gebruikers en verhuurders van gebouwen. Hij vindt het van levensbelang dat de voorzieningen binnen een gebouw worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. “We maken nog steeds mee dat een huurder van een pand nog nooit gevraagd is door een eigenaar wat hij nou graag zou willen.” Hij tekent daarbij aan dat er soms meer nodig is dan energiebesparing om bestaand vastgoed weer aantrekkelijk te maken voor een nieuwe bestemming. Daarom werkt SOM samen met Saxion Hogescholen aan een leegstands­tool waarmee binnen een dag kan worden bepaald of een gebouw kans maakt op een tweede leven en of dat het betreffende complex aantrekkelijk maakt voor nieuwe huurders. Voor een aantal gebouwen heeft investeren in energiebesparing geen zin, bijvoorbeeld omdat er te veel vergelijkbaar vastgoed beschikbaar is of vanwege slechte bereikbaarheid, vertelt Richters. “Een leegstandstool zoals we die nu ontwikkelen waarbij we de kansen en kosten in beeld brengen, bestaat nog niet. Doordat we zo heel snel kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn voor een gebouw, kunnen we bij vastgoedeigenaren veel onzekerheid wegnemen.”

Samenwerking

Thomas Heye, kwaliteitsmedewerker duurzaamheid bij Boele & van Eesteren, pleit net als Joosten en Richters voor meer samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer. Hij stelt vast dat bestaande gebouwen vaak heel goed een nieuwe functie kunnen krijgen. Als schoolvoorbeeld van co-creatie noemt Heye het gebouwencomplex Alliander in de Gelderse gemeente Duiven, waarbij hij nauw betrokken is. Hier worden vijf bestaande gebouwen uitgebreid en overkapt met een zogeheten klimaatkas. Dit is een van de middelen die wordt gebruikt om energiepositief te worden. Alliander voorziet met deze herontwikkeling in zijn eigen energiebehoefte en levert op de koop toe energie aan de omgeving. “Er is meer vastgoed te vinden met zulke mogelijkheden”, zegt Heye. “Binnen de bouw is voldoende kennis aanwezig om dergelijke projecten tot een succes te maken. Het zou goed zijn als de vastgoedwereld hierop vaker een beroep doet.”

In de visie van Arash Aazami, oprichter van BAS Nederland, staat voorzien in de eigen energiebehoeften eveneens centraal. Hij kijkt in het bijzonder naar de gebruikers van een gebouw. Azami ontwikkelde een concept waarmee zij niet langer afhankelijk zijn van de energie van anderen. De klanten van BAS Nederland betalen daarvoor maandelijks een vast bedrag. “Iedere dag krijgen ze daarvoor de energie die ze nodig hebben. Bovendien worden ze door ons geholpen om minder energie te gaan gebruiken.” Isolatie van een pand behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast is het mogelijk dat ondernemers zich onafhankelijk maken van externe leveranciers door zelf zonne- of windenergie op te wekken. “Het systeem dat we hiervoor hebben ontwikkeld, werkt in feite als een hypotheek. In een periode van maximaal tien jaar zijn ze energie-onafhankelijk. Ik weet het, het lijkt te mooi om waar te zijn, maar het werkt echt.”


Reageer op dit artikel