nieuws

Tool geeft Havenbedrijf voorsprong op concurrentie

bouwbreed

Tool geeft Havenbedrijf voorsprong op concurrentie

De Rotterdamse haven wil groeien binnen haar eigen grenzen en tegelijk ruimte bieden voor nieuwe activiteiten. Extra huurders, verhuisbewegingen of wegonderhoud zijn in recordtijd inzichtelijk te maken met speciaal ontwikkelde rekenmodellen.

Bereikbaarheid is cruciaal voor de haven. Jaarlijks komen 32.000 zeeschepen aan, maar bezoeken ook 100.000 binnenschepen en 7,5 miljoen vrachtwagens het havengebied. Zo’n 17 procent van de transporten gaat verder via pijpleidingen en nog eens 7 procent vertrekt via het spoor. Dagelijks rijden er 25.000 vrachtwagens door het 12.500 hectare grote havengebied. Bewegingen worden nauwlettend in kaart gebracht via camera’s, meet- en weegpunten.

Bereikbaarheidsexpert Harmen van Dorsser van het Havenbedrijf presenteerde tijdens het jubileumevent van Mobiliteit van Royal HaskoningDHV (ter ere van het feit dat het geven van advies op het gebied van mobiliteit 50 jaar geleden van start ging) het gloednieuwe rekenmodel. Samen met het adviesbureau is afgelopen jaar hard gewerkt aan de ‘webbased’ rekentool. Ondanks dat het systeem onlangs is opgeleverd, kwam het al verschillende keren van pas.

“Het versterkt onze concurrentiepositie als je bij onderhandelingen met nieuwe huurders heel snel kan laten zien wat de consequenties zijn van nieuwe pijpleidingen of juist extra vrachtwagens. Als je een adviesbureau inschakelt, ben je zo een paar weken verder.”

Ter plekke laat hij als voorbeeld doorrekenen wat er in het gebied gebeurt als een van de olieraffinaderijen wordt vervangen door een bedrijf met maritieme dienstverlening. Binnen 30 seconden weet het model te becijferen dat de verkeersintensiteit dan met 117 procent groeit en extra druk legt op de A15-Zuid.

Het Havenbedrijf stimuleert het clusteren van (petro)chemische industrie wat veelal als gevolg heeft dat grootschalig onderhoud tegelijk wordt uitgevoerd. Als een fabriek van AkzoNobel of Shell bijvoorbeeld buiten bedrijf is, is het gebruikelijk dat bedrijven die producten van deze fabriek gebruiken ook onderhoud uitvoeren. Van Dorsser: “De koppeling van onderhoudscycli stelt ons wel voor een grotere uitdaging op het gebied van bereikbaarheid.”

Het is niet de bedoeling om het systeem te gebruiken bij het toelatingsbeleid van nieuwe huurders, maar maakt vooral vervoersbewegingen en de gevolgen daarvan inzichtelijk. Het aardige is dat te verwachten knelpunten worden aangegeven, en dat het effect van mogelijke oplossingen inzichtelijk wordt.

Voor een grote onderhoudsklus waar onlangs tijdelijk 5500 medewerkers nodig waren, kon simpel aangetoond worden dat de voertuigverliesuren het veelvoudige zouden kosten. Dit legitimeerde een forse investering in bereikbaarheidsmaatregelen, zoals het inrichten van een P+R voorziening en het routeren van de verschillende bouwstromen.

Ook de consequenties van werkzaamheden aan de Hartelbrug en de A15 werden doorgerekend. “Zo kunnen we goed onderbouwd het gesprek aangaan over de consequenties, maar ook meteen alternatieven aandragen.” De cijfers kunnen ook onderdeel worden van ‘business cases’ om locaties en kansen door te rekenen.

Tot 2030 verwacht het Havenbedrijf nog een verdubbeling van het aantal vrachtbewegingen en verdrievoudiging van de transporten via de binnenvaart en het spoor. Een Derde Maasvlakte ligt niet in de lijn der verwachting, maar voorlopig is er nog ruimte genoeg binnen de bestaande Maasvlakte.

De werkelijke groei is afhankelijk van het aantal vrachtbewegingen, van de vraag en de economische groei. Het Havenbedrijf wil de koploperspositie behouden binnen Europa en havens als Hamburg en Antwerpen voor blijven. De olieraffinaderijen en containeropslag drukken nu een grote stempel, maar er wordt ook rekening gehouden met nieuwe trends als 3D-printen en ‘biobased’ ontwikkelingen. Al weet nog niemand precies wat daarvan de consequenties zijn voor de inrichting van de haven.

Reageer op dit artikel