nieuws

Pijnlijke keuzes nodig in retailmarkt

bouwbreed Premium

Pijnlijke keuzes nodig in retailmarkt

De oplopende winkelleegstand dwingt de markt tot pijnlijke keuzes. Tegelijkertijd moet in kansrijke winkelgebieden geïnvesteerd worden. Weinig gemeenten in Nederland durven tot nu toe scherpe keuzes te maken over de toekomst van de winkelgebieden binnen hun grenzen. Dat terwijl de oplopende leegstand aantoont dat in veel steden en dorpen een overmaat aan winkelruimte is ontstaan.

Met name in de middelgrote en kleinere steden buiten de Randstad loopt de winkelleegstand hard op. Steden waar wél onderscheidende keuzes worden gemaakt zijn Rotterdam en Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Platform31.

Kansrijke strategieën om Nederlandse winkelgebieden toekomstbestendig te maken zijn onder meer het betrekken van marktpartijen bij het opstellen van visies en plannen, kwantitatief afstemmen van retailplannen tussen gemeenten in de regio, het inrichten van publiek-private vormen van gebiedsmanagement en het beter rekening houden met consumentenvoorkeuren. Het onderzoek is uitgevoerd als inhoudelijke basis voor de publicatie ‘Winkelgebieden van de toekomst: lessen voor de praktijk’, die Platform31 begin 2015 zal publiceren. De nieuwe publicatie krijgt de vorm van een praktisch handboek waarin de tien meest kansrijke strategieën voor het bereiken van toekomstbestendige winkelgebieden worden toegelicht.

De nieuwe uitgave dient ter ondersteuning van de Retailagenda bedoeld om de detailhandelssector klaar te maken voor de toekomst, zodat die in 2020 gezond en vernieuwend is.

Reageer op dit artikel